© Tom Barnes / Lékaři bez hranic
16 Pro 21 17 Led 22

Digital Marketing Specialist

 • Místo: Praha 8, Palmovka
 • Forma spolupráce: dlouhodobá externí spolupráce na IČO
 • Preferovaná doba nástupu: leden 2022
 • Časová náročnost: přibližně 10hod. týdně

Lékaři bez hranic jsou jednou z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě s projekty ve více než 70 zemích světa. Zaměřují se na poskytování krizové zdravotnické pomoci populacím postiženým válkami, přírodními katastrofami či nedostatkem základní zdravotní péče. Mezi hlavní cíle české kanceláře patří nábor nových spolupracovníků a spolupracovnic pro mise v zahraničí, získávání finančních příspěvků a informování veřejnosti o práci organizace v krizových oblastech. 

V současné době hledáme kolegu/kolegyni do našeho HR týmu v pražské pobočce na pozici Digital Marketing Specialist​, který/á bude mít na starost údržbu, rozvoj a pravidelnou aktualizaci příspěvků na sociálních sítích Lékařů bez hranic za účelem získání nových zájemců z České republiky a Slovenska o práci na našich humanitárních zdravotnických misí v zemích po celém světě.

Co vás čeká 

 • Vytváření strategie a implementace plánu pro „HR digital marketing“ zaměřeného na oslovení primárně lékařských pozic za účelem získání nových spolupracovníků pro humanitární zdravotnické mise 
 • Správa webu (HR části) – aktualizace obsahu a spolupráce s vývojářem při řešení technických problémů 
 • Spolupráce při přípravě nového webu (definice cílů za HR a tvorba relevantního obsahu) 
 • Příprava obsahu pro HR marketing komunikaci (zahrnující přípravu textů a případně i grafiky v souladu s brand manuálem) s možností využití výpomoci ze stran grafického studia 
 • Příprava online kampaní pro sociální sítě (organický i placený obsah) včetně analýz a vyhodnocení (primárně Facebook, Instagram) 
 • Komunikace s veřejností přes sociální sítě ohledně možností vyjet na misi 
 • Úzká spolupráce s HR týmem především v oblasti náborových potřeb a budování HR brandu 
 • Úzká spolupráce s týmem věnujícím se digitální komunikaci 
 • Úzká spolupráce s Content strategist za účelem sladění celkové prezentace organizace navenek a prioritizace témat 
 • Příprava a distribuce e-mailového newsletteru určeného bývalým a současným spolupracovníkům české kanceláře Lékařů bez hranic 
 • Příležitostně tvorba náborových HR letáků, brožurek 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

 • Zkušenosti s digitálním marketingem (3 roky), zkušenost s HR marketingem (min. 1 rok) 
 • Perfektní znalost českého jazyka (gramatika, pravopis, stylistika) 
 • Velmi dobrou znalost anglického jazyka slova i písmem 
 • Předchozí zkušenosti s přípravou příspěvků pro sociální sítě včetně placených kampaní 
 • Prokazatelné zkušenosti s jednotlivými nástroji (Facebook Business Manager, Instagram, Twitter a základní znalosti s některými nástroji Adobe Creative Cloude Suite – především Adobe Acrobat, Premiere, případně Photoshop či InDesign) 
 • Základní porozumění Google Analytics 
 • Kreativní myšlení a odvaha zkoušet nové věci 
 • Schopnost uvažovat koncepčně 
 • Nadšení pro trendy v oblasti digitální komunikace 
 • Samostatnost, odvaha převzít zodpovědnost, nadšení pro online marketing 
 • Empatie – schopnost naladit se na cílovou skupinu spolupracovníků a priority a potřeby humanitární organizace 
 • Výhodou jsou zkušenosti s tvorbou videí 

Co vám můžeme nabídnout 

 • Práci pro významnou mezinárodní zdravotnickou a humanitární organizaci, která má smysl a jejímž výsledkem je pomoc tam, kde je zapotřebí 
 • Přátelský a zkušený kolektiv, možnost setkávat se se zajímavými lidmi, jež se účastní zahraničních misí 

Přihlášky zasílejte na e-mail hr-cz@prague.msf.org společně s profesním životopisem a motivačním dopisem v češtině. V motivačním dopise uvádějte především důvody, proč se chcete zapojit do týmu Lékařů bez hranic a co pro tuto konkrétní pozici nabízíte.

DŮLEŽITÉ! Do předmětu zprávy uveďte heslo  „Digital Marketing Specialist“ 

Přihlášky se přijímají do 20. ledna 2022 do půlnoci

POZN. Vybrané kandidáty a kandidátky, jež dodají všechny požadované podklady, budeme kontaktovat do dvou týdnů po uzávěrce. Děkujeme za pochopení. 

„Beru na vědomí, že Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., IČO: 28476654, se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 18000 (dále jen "MSF"), bude zpracovávat mé osobní údaje, k čemuž je oprávněna na základě právního důvodu spočívajícího v organizaci výběrového řízení, na které se hlásím (jakožto provedení opatření přijatých před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy), či z důvodu oprávněných zájmů MSF spočívajících ve vyhodnocení vhodnosti uchazeče na danou pozici. 
Jsem informován o tom, že v souvislosti se zpracováním mám zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování, pokud je k tomu dán zákonný důvod; právo na přenositelnost údajů v stanovených případech; právo vznést námitku; a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále beru na vědomí, že MSF může v rámci výběrového řízení kontaktovat mé předchozí zaměstnavatele uvedené v mém životopisu za účelem zjišťování referencí týkajících se mé osoby či zjišťovat další informace podstatné pro posouzení uchazeče vzhledem k pozici, na kterou se hlásím ve výběrovém řízení, a souhlasím s tím, aby i informace takto získané o mé osobě a předchozích zaměstnáních MSF uchovávala pro účely dalších výběrových řízení."