13 Led 10 15 Zář 17

Zemětřesení na Haiti: Lékaři bez hranic vyhlašují veřejnou sbírku, na místo míří i chirurg z ČR

Praha, 13. ledna 2010. Humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Číslo sbírkového účtu:

210 10 50 700 / 2700, V.S. 111.

Přijaté finanční dary budou využity v již existujících projektech, které poskytují první pomoc zraněným, a na rozšíření krizové pomoci, včetně vyslání dodatečných emergency týmů. Mezinárodní tým mířící do postižené oblasti posílí i chirurg z České republiky.
Veřejná sbírka Lékařů bez hranic na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Číslo sbírkového účtu: 210 10 50 700 / 2700, V.S. 111.

»Rozcestník pro články o situaci po ničivém zemětřesení na Haiti a krizové pomoci Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic na Haiti dlouhodobě působí v několika zdravotnických střediscích. Zdravotníci nyní ošetřují stovky zraněných po zemětřesení a zřizují polní nemocnice, které mají nahradit poškozená zdravotnická zařízení.

Zdravotnické středisko Martissant v chudé oblasti Port-au-Prince muselo být po zemětřesení evakuováno kvůli poškození statiky. Pacienti jsou nyní umístěni ve stanech. Zdravotnický personál přitom čelí přílivu dalších zraněných. V noci z 12. na 13. ošetřili zdravotníci 300-350 zraněných. Nejčastěji se jednalo o traumatická zranění a zlomeniny, v 50 případech rovněž o popáleniny způsobené explozemi plynových bomb v kolabujících budovách.

V rehabilitačním středisku Pachot bylo ošetřeno dalších 300 až 400 lidí. V jedné z administrativních budov Lékařů bez hranic v Petionville v další části Port-au-Prince přijali Lékaři bez hranic v polní stanové nemocnici více než 200 zraněných. Dalším obětem se dostává ošetření na místě bývalého porodnického zařízení Maternité Solidarité organizace, které bylo vážně poškozeno.

Jeden z dlouhodobých spolupracovníků Lékařů bez hranic Stefano Zannini byl v terénu celou noc a pokoušel se vyhodnotit potřeby ve městě a zhodnotit stav zdravotnických zařízení. „Situace je chaotická. Navštívil jsem pět zdravotnických center, včetně hlavních nemocnic, a většina z nich nefunguje. Mnohé jsou zničeny. Viděl jsem také mnoho mrtvých těl. Některé části města zůstaly bez elektřiny a lidé se shromažďují venku, zapalují ohně v ulicích a snaží se pomáhat si navzájem a vzájemně se utěšit. Když viděli, že jsem od Lékařů bez hranic, žádali mě o pomoc, obzvláště pro zraněné. Mezi lidmi v ulicích vládne velká solidarita,“ uvedl Stefano Zannini.

Další z koordinátorů, Hans van Dillen, potvrdil, že Port-au-Prince je neschopné vypořádat se s katastrofou těchto rozměrů. „Stovky tisíc lidí spí v ulicích, protože přišli o domovy. Setkáváme se s otevřenými zraněními, včetně úrazů hlavy. Problém je, že momentálně nemůžeme posílat pacienty do chirurgických zařízení. Městská zdravotnická zařízení jsou natolik poškozena , že nemohou poskytovat zdravotní péči právě ve chvíli, kdy je tak akutně potřeba.“

Lékaři bez hranic vysílají do oblasti dalších 70 spolupracovníků, včetně chirurga z ČR. Lékaři bez hranic také posílají na místo nemocnici s kapacitou 100 lůžek, včetně nafukovací chirurgické jednotky sestávající ze 2 operačních sálů a 7 lůžkových stanů. Součástí vysílaných týmů jsou i nefrologové, kteří se specializují na ledvinová onemocnění, k nimž dochází v důsledku vnitřních zranění utrpěných při zemětřesení.

Doprava v místě a na místo je v současné době problematická a zatím není jasné, zda zásoby a zdravotnický personál bude muset cestovat přes sousední Dominikánskou republiku. Lékaři bez hranic jsou hluboce znepokojeni nad bezpečností svých místních a zahraničních spolupracovníků, jichž v oblasti působí na 800, a jejichž část dosud nebylo možné zkontaktovat kvůli nefungujícím komunikačním systémům.

Lékaři bez hranic na Haiti dlouhodobě působí v několika zdravotnických střediscích, které mj. poskytovaly okamžitou krizovou pomoc obětem hurikánu Gustav v září a říjnu 2008 či zraněným při zřícení školy v Port-au-Prince v listopadu téhož roku.

»Rozcestník pro články o situaci po ničivém zemětřesení na Haiti a krizové pomoci Lékařů bez hranic

{{{ labels.morehistories }}}