09 Bře 17 15 Zář 17

Lékaři bez hranic odsuzují časté násilí proti migrantům a uprchlíkům na srbsko-maďarské hranici

V posledních měsících ošetřovaly týmy Lékařů bez hranic v Srbsku rostoucí počet pacientů, kteří popsali násilí a kruté a ponižující zacházení, ke kterému údajně dochází ze strany maďarských orgánů na srbsko-maďarské hranici.

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic vyzývá maďarské představitele k prošetření těchto brutálních postupů a okamžitým krokům vedoucím k jejich ukončení.

Od ledna loňského roku do letošního února ošetřili Lékaři bez hranic 106 případů úmyslných zranění údajně způsobených maďarskými pohraničními hlídkami. Všechny případy vykazují známky podobně páchaného násilí. Zahrnují zranění způsobená bitím (54 případů), pokousání psem (24 případů), podráždění slzným plynem a pepřovými spreji (15 případů) a ostatní zranění (35 případů). Takovému jednání se nevyhnulo ani zvlášť zranitelným osobám – jako jsou například nezletilí bez doprovodu – 22 osob ze 106 případů bylo mladších 18 let.

„Lidé nám vyprávějí, že je bijí a nutí lehnout si na zem, kde po nich policejní úředníci šlapou v těžkých botách. Často jim zabaví jejich šaty a boty a oni se musejí vrátit do Srbska bosí, přestože je zima nebo sníh. Pohmožděniny a další projevy, které vídáme a ošetřujeme, odpovídají popisovanému zacházení,“ prohlásil Christopher Stokes, generální ředitel Lékařů bez hranic, který se právě vrátil ze Srbska.

„Vypadá to jako „standardní balení surového zacházení“. Brutální rituál, který se odehrává na hranici EU, aby zabránil lidem pokusit se znovu o vstup. Je šokující, že se děje něco takového a evropští představitelé před tím zavírají oči. Na setkání Evropské rady, které se koná dnes, 9. března, přesně rok poté, co došlo k oficiálnímu uzavření balkánské cesty, by měli nejvyšší evropští představitelé jednat o tom, zda chtějí chránit své hranice prostřednictvím těchto otřesných praktik.“

Podle posledních svědectví dostupných týmům Lékařů bez hranic se násilné chování opakuje a v posledních několika týdnech se prohlubuje míra ponižování.  Na konci února, přesněji v noci z 21. na 22. února, bylo údajně od maďarských hranic vytlačeno 240 osob. Následující den byla klinika Lékařů bez hranic v Bělehradě přeplněna, více než 20 lidí vyhledalo lékařkou pomoc poté, co byli surově zbiti. „Je to pravděpodobně jen špička ledovce, protože většina lidí z nejrůznějších důvodů lékařskou pomoc nevyhledá. Skupiny dobrovolníků, se kterými spolupracujeme na hranicích, narážejí na podobné případy ve velkém,“ dodal Stokes.

Lékaři bez hranic apelují na představitele instituce Evropské unie, aby zaručili respektování práva žádat o azyl a ostře odsoudili všechny formy nevhodného zacházení na hranicích: „Překážky, výpady proti lidem uvázlým na hranicích a jejich odstrašování jsou nejen kruté a nehumánní, ale také neefektivní a lidem nezabrání v pokusech o přechod hranic. Nadále žádáme, aby lidé, kteří hledají v Evropě ochranu a bezpečí, mohli využít zákonných a bezpečných postupů,“ uzavírá Stokes.     

Lékaři bez hranic působí v Srbsku od konce roku 2014, kde poskytují lékařkou péči a péči v oblasti duševního zdraví. Nabízejí také přístřeší, vodu a sanitaci na vstupních a výstupních místech do země. Od ledna 2016 poskytuje mobilní klinika v Bělehradu základní zdravotní péči a péči v oblasti duševního zdraví těm, kteří uvízli v neformálních osídleních v centru města. Po celý rok 2016 distribuují Lékaři bez hranic nepotravinovou pomoc a obhajují přístup osob uvízlých v Srbsku ke zdraví, právo na přístřeší a ochranu.

{{{ labels.morehistories }}}