26 Čvn 13 15 Zář 17

Čad: Uprchlíci v Tissi stále žijí v nepřijatelných podmínkách

Od začátku ledna utekly už desítky tisíc lidí před násilím z Dárfúru do sousedního Čadu. Jejich vesnice byly vypáleny, sousedé a příbuzní zabiti. Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic upozorňuje na fatální nedostatek vody, vhodného přístřeší a přístupu ke zdravotní péči, jemuž musí uprchlíci v Tissi čelit.

Před příchodem Lékařů bez hranic na začátku dubna nebyla v Tissi funkční nemocnice. V současné době provozují týmy Lékařů bez hranic ve městě zdravotnické centrum a zdravotnické stanoviště v Um Dukkumu. Zahájili také činnost mobilních klinik v Gadaru a Ab Gadamu. Zdravotnické týmy dosud v těchto třech lokalitách vyšetřily 4.700 pacientů – uprchlíků, lidí vracejících do své země i místních obyvatel. Lékaři bez hranic dále ve výživových centrech hospitalizovali nebo ošetřili více než 200 dětí trpících podvýživou. 24 % pacientů, které Lékaři bez hranic od začátku své intervence v Tissi ošetřili, se stalo obětí násilí.

„Obáváme se o lidi, kteří nejsou schopni přijít do táborů v Čadu. Mohou být totiž vystaveni permanentnímu násilí a pravděpodobně nemají přístup k humanitární pomoci,“ řekl Tom Roth, vedoucí operací Lékařů bez hranic v Čadu.

Ve znepokojivých životních podmínkách žije také 22.000 Čaďanů, kteří uprchli před násilím ze své země do Darfúru a nyní se vracejí před dalším násilím zpět do Čadu. Je jim však přiznán nárok pouze na limitovanou pomoc. Většinou se jedná o ženy s rodinami sestávajícími z velkého počtu mladistvých a dětí do 5 let.

© Max Gertler / MSF - Lékaři bez hranic přivážejí prostředky nezbytné k přežití, např. kanystry na vodu.Lékaři bez hranic navýšili distribuci nezbytných prostředků k přežití – na různých místech jich navrátilcům poskytli 2.500 sad.  Organizace navíc přímo podporuje uprchlický tábor Ab Gadam, kde postavila 200 latrín a cisternami zajišťuje dodávky vody. Situace však zůstává kritická – lidé dostávají pouze 10 litrů na osobu a den, což je polovina množství doporučeného pro pokrytí základních potřeb.

„Začíná období dešťů, kdy může nedostatek pitné vody, hygieny a latrín vyvolat různé epidemie, například cholery,“ znepokojuje se Jason Mills, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Čadu. „Zároveň jsme zaznamenali nárůst míry podvýživy a obáváme se, že omezená potravinová pomoc jen zhorší situaci.“

Po přesunu uprchlíků z Tissi do 30 km vzdáleného Ab Gadamu rozdělili Lékaři bez hranic své týmy, aby mohli pokrýt naléhavé potřeby uprchlíků v táboře. Organizace předpokládá, že v oblasti zůstane a bude poskytovat krizovou pomoc až do konce období dešťů v listopadu.

Lékaři bez hranic pracují v Čadu od roku 1983. V současné době provozují projekty v Abéché, Massakory, Am Timan a Moïssale. V Darfúru poskytli Lékaři bez hranic krizovou pomoc vysídleným po bojích v okolí Jebel Amiru letos v únoru.

{{{ labels.morehistories }}}