© MSF/Vincenzo Livieri
02 Květen 20 02 Květen 20

Informace o našem zásahu proti COVID-19 v Evropě

Zde naleznete výčet evropských zemí, ve kterých působíme v souvislosti s COVID-19 a stručný popis našich aktivit.

Seznam je seřazený abecedně a průběžně jej aktualizuje.

Země, kde zasahujeme proti šíření nákazy COVID-19:

 • Belgii se naše pomoc zaměřuje na pečovatelské domy, lidi bez domova a na útěku. Devět mobilních týmů v pečovatelských domech poskytuje psychologickou pomoc seniorům, identifikuje nemocné COVID-19 a izoluje je. Navštívily už přes 90 domovů. Pro zranitelné skupiny jsme v Bruselu vytvořili izolační oddělení s kapacitou 150 lůžek a podporujeme také další zařízení, která těmto lidem pomáhají. Momentálně v zemi pomáhá více než 100 našich zaměstnanců.
 • V Británii poskytujeme zdravotní a logistickou podporu londýnskému COVID CARE Centre. Podílíme se na testování, zajištění ubytování pro izolaci a lékařské péči pro lidi bez domova s COVID-19 nebo podezřením na něj.
 • Ve Francii, v Paříži a jejím okolí, máme mobilní kliniky a pomáháme vyhodnocovat zdravotní stav lidí bez domova a na útěku v dočasných ubytovnách. Provozujeme také telefonní linku pro provozovatele těchto ubytoven. Poskytujeme lékařskou péči na místech, kde se distribuuje jídlo, ve dvou speciálních COVID-19 centrech a v pečovatelských domech. Podporujeme zdravotnická zařízení v Reims, Créteil a Marseille. 
 • V Itálii pomáháme třem nemocnicím s kontrolou šíření nákazy a s péčí o pacienty v oblasti Lombardie na severu země. Chodíme přímo za zranitelnými skupinami obyvatel a podporujeme program telemedicíny pro nemocné v izolaci. Pomáháme v pečovatelských domech pro seniory v oblasti Marche ve střední Itálii. Pomáháme také v Římě, v budově Selam Palace, která hostí přes 500 lidí na útěku. Celkem v zemi působí okolo 40 našich spolupracovníků.
 • V Německu pomáháme v azylovém centru ve městě Halberstadt, kde jsou stovky lidí v karanténě. Zajišťujeme osvětu, prevenci a psychologickou podporu. V dalších částech země pomáháme organizacím, státním institucím a dobrovolníkům, kteří se starají o lidi bez domova, na útěku a další zranitelné lidi, s preventivními opatřeními, aby mohli pokračovat ve své činnosti.  
 • V Nizozemí poskytujeme psychologickou podporu zdravotníkům v první linii.
 • V Portugalsku navštěvujeme domovy pro seniory, kde pomáháme se školením zaměstnancům a zaváděním opatření proti šíření nákazy. 
 • Ve Španělsku jsme od poloviny března pomohli přes200 pečovatelským domům pro seniory v oblasti Madrid, Katalánsku i dalších regionech na severu a jihu země. Podporujeme mimo jiné jejich vedení i místní úřady, pomáháme se zaváděním krizových opatření při léčbě pacientů nebo se školením zaměstnanců.
 • Ve Švýcarsku pomáháme s distribucí hygienických balíčků 1 300 zranitelným rodinám. Zároveň podporujeme fakultní nemocnici v Ženevě a implementaci opatření proti šíření nákazy v Lausanne. 
krizová sbírka covid-19
Pokud můžete, prosím přispějte.

Země, kde působíme a kde ve spolupráci s tamními úřady řešíme první nemocné COVID-19, připravujeme se na možné rozšíření nákazy a věnujeme se prevenci:

 • Řecku pomáháme žadatelům o azyl na ostrovech Lesbos a Samos. Nyní především informujeme obyvatele táborů o nemoci a jsme připraveni pomoci s případnými převozy těch, kteří budou vykazovat symptomy COVID-19, do nemocnic. Zároveň jsme upravili naše zařízení a postupy, abychom zajistili bezpečí stávajícím pacientům a zdravotníkům. Navyšujeme dodávky vody a hygienického vybavení a celkově rozšiřujeme naše aktivity v táborech.
 • Na Ukrajině jsme rozšířili osvětové aktivity pro naše pacienty i spolupracovníky. Zpřísnili jsme opatření pro zpomalení šíření nákazy. Poskytujeme psychologickou podporu našim pacientům po telefonu, na východě země blízko fronty i prostřednictvím telefonní linky.

Datum aktualizace: 2. 5. 2020.