14 Čvn 17 14 Čvn 17

Chirurgové

Naši chirurgové často pracují v krizových týmech, které léčí a ošetřují pacienty zraněné v konfliktních oblastech či po přírodních katastrofách. V jiných případech jsou součástí týmů, které poskytují dlouhodobou péči v komunitách bez přístupu k funkční zdravotní péči.

Chirurgové vyjíždějí do terénu na kratší dobu, v případě první mise většinou na dobu tří měsíců. Mezi základní náplň práce patří chirurgické operace, vyhodnocování chirurgických potřeb a školení místního personálu.

Požadavky:

 • Ukončené lékařské vzdělání se specializací
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Registrace v lékařské komoře
 • Možnost výjezdu na 4 týdny
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

Chirurg musí být schopen samostatně provést:

 • Císařský řez a kyretáž dělohy
 • Amputaci
 • Ošetření otevřených a uzavřených zlomenin (externí fixace)
 • Ošetření střelných ran a ran způsobených granátovými střepy
 • Ošetření těžkých infekcí rány
 • Základní výkony dětské chirurgie
 • Diagnostiku bez rentgenových snímků
 • Kromě toho musí umět provést triáž
 • Vhodná je též základní znalost anestezie

Poslechněte si

Spolupracovník Lékařů bez hranic, chirurg Tomáš Šebek, popisuje své zkušenosti s prací v terénu.