© Sara Creta/MSF
24 Zář 20 24 Zář 20

Asistent/ka péče o dárce

 • Místo: Praha 8, Palmovka
 • Typ smlouvy: Dohoda o provedení práce
 • Preferovaná doba nástupu: listopad 2020

Zajímají vás osudy lidí a fandíte práci Lékařů bez hranic?

Lékaři bez hranic přinášejí zdravotnickou pomoc tam, kde je potřeba. Nestranně. Nezávisle. Neutrálně.

Chcete vstoupit do světa nezisku?

Rozumět fundraisingu a komunikaci s dárci jsou obrovské zkušenosti pro jakoukoli budoucí pracovní pozici nejen v neziskovém sektoru.

Koho hledáme?

 • Člověka s nadšením a vírou v hodnoty naší organizace (které dárci uslyší během rozhovoru s Vámi)
 • Člověka, který vládne slovem (výřečného, proaktivního s kreativní komunikací)
 • Člověka, který cítí s ostatními (má vztah k lidem a chce pomáhat a zapojit se do telefundraisingu)

Co vás čeká?

 • Budete si povídat s našimi dárci po telefonu
 • Budete mít možnost nadchnout lidi pro Lékaře bez hranic a získat tak nové dárce
 • Při rozhovorech můžete trénovat svoji schopnost naslouchat, argumentovat a schopnost empatie
 • Naučíte se i péči o naše dárce na servisní lince Lékařů bez hranic

Co nabízíme?

 • Práci, která má smysl a jejímž výsledkem je pomoc tam, kde je zapotřebí
 • Přátelský kolektiv a zkušenost s neziskem a humanitární pomocí
 • Účast na tréninzích a školeních a další profesní rozvoj
 • Možnost setkat se se zajímavými lidmi, kteří se zúčastnili zahraničních misí
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Očekávaná pracovní doba: 16h týdně

Prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v ČJ na e-mail: hr-cz@prague.msf.org.  Do předmětu zprávy uveďte heslo „Asistent/ka péče o dárce“

Budeme kontaktovat pouze vybrané uchazeče, kteří dodají všechny požadované podklady. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky se přijímají do 11. 10. 2020 do půlnoci


„Beru na vědomí, že Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., IČO: 28476654, se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 18000 (dále jen "MSF"), bude zpracovávat mé osobní údaje, k čemuž je oprávněna na základě právního důvodu spočívajícího v organizaci výběrového řízení, na které se hlásím (jakožto provedení opatření přijatých před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy), či z důvodu oprávněných zájmů MSF spočívajících ve vyhodnocení vhodnosti uchazeče na danou pozici.
Jsem informován o tom, že v souvislosti se zpracováním mám zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování, pokud je k tomu dán zákonný důvod; právo na přenositelnost údajů v stanovených případech; právo vznést námitku; a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále beru na vědomí, že MSF může v rámci výběrového řízení kontaktovat mé předchozí zaměstnavatele uvedené v mém životopisu za účelem zjišťování referencí týkajících se mé osoby či zjišťovat další informace podstatné pro posouzení uchazeče vzhledem k pozici, na kterou se hlásím ve výběrovém řízení, a souhlasím s tím, aby i informace takto získané o mé osobě a předchozích zaměstnáních MSF uchovávala pro účely dalších výběrových řízení."