20 Bře 08 15 Zář 17

Tuberkulóza znovu na scéně

Pro mnoho lidí na Západě je těžké uvěřit, že v této době lidé stále umírají na tuberkulózu (TBC). Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byl v roce 2005 výskyt TBC v Německu či Holandsku asi 7 případů na 100 000 obyvatel, v Rakousku to bylo 6 a v USA 5 případů. Ve stejné době bylo v Rusku 119, v Arménii 71 a v Uzbekistánu dokonce 135 případů na 100 000 obyvatel. V jižní Asii či subsaharské Africe je situace ještě chmurnější. TBC ročně zabije téměř 2 miliony lidí a je nejčastější příčinou úmrtí mezi nemocnými HIV/AIDS.

Lékaři bez hranic léčí tuberkulózu ve více než 40 zemích světa. Tuberkulóze se daří tam, kde panuje chudoba a nezájem. To ale neznamená, že by rozvinuté země měly před tímto problémem zavírat oči.

„S tuberkulózou je problém v tom, že lidem nemůžete říci, aby prostě přestali dýchat,“ říká Jeanette Olsson, zdravotní sestra Lékařů bez hranic, toho času v Nukusu v Uzbekistánu, v jednom z nejproblematičtějších míst, pokud jde o výskyt obtížně léčitelné multirezistentní tuberkulózy (MDR-TB). „Ale kdyby každý mohl brát léky pravidelně a tak dlouho, jak je třeba, tuberkulóza by už třeba nebyla na světě,“ dodává Jeanette.

Národní zdravotnictví některých chudých kavkazských a středoasijských zemí není schopno zajistit dlouhodobou léčbu TBC. Po kolapsu Sovětského svazu před 17 lety jsou zdravotnické systémy stále ochromené a trpí nedostatkem financí, lidských zdrojů a těžkopádností byrokracie. Kdysi záviděníhodný centralizovaný systém kontroly TBC se zhroutil spolu s rozpadem Sovětského svazu. Multirezistentní forma tuberkulózy je v postsovětských zemích skutečnou zdravotnickou pohromou.

Rezistence vůči lékům se vyvine tehdy, pokud je léčba TBC přerušena, špatně podávána či při užívání nekvalitních léčiv. Znamená to pak, že organismus nemocného přestává reagovat na ta nejefektivnější antituberkulotika Izoniazid či Rifampicin. Někdy se také lidé mohou nakazit multirezistentní formou nemoci (MDR-TB) přímo od těch, u nichž se tato rezistence vyvinula. Pokud kontrola není dostatečná, může se MDR-TB přenášet např. v nemocnicích či ve vězeních.

Léčba MDR-TB je komplikovaná. Pacient musí každý den brát kombinaci mnoha léků, někdy až 25 tablet a injekce, které často mají vážné vedlejší účinky. Léčba musí trvat bez přerušení po dobu až 24 měsíců - jakákoli přestávka v léčbě by mohla způsobit, že pacientova nemoc se stane odolnou i vůči lékům této 2. linie, které ovšem dosud nemají plnohodnotnou alternativu.

Globální výzkum nových efektivních antituberkulózních léků je příliš pomalý a nedrží krok s vývojem nemoci. Rychlejší a úspěšnější výzkum nových léčiv a diagnostických postupů je životně důležitý.

Tuberkulóza je dlouhodobý problém. Když Lékaři bez hranic otevírají v některé z postsovětských zemí nový program zaměřený na její léčbu, snaží se proto spolupracovat s místním Ministerstvem zdravotnictví s cílem předat jednou, v pravý čas celý projekt zdravotnickým úřadům. Jakkoli je ale dlouhodobá podpora zdravotnických systémů velmi důležitá, Lékaři bez hranic stále vidí naléhavou potřebu okamžité reakce.

Jak vysvětluje Andrej Slavuckij, koordinátor TBC projektu Lékařů bez hranic v Kyrgyzstánu, „jako zdravotnická organizace reagující na krizové situace nemůžeme čekat až do doby, než bude celý systém vybudován, protože lidé umírají právě teď. Současně ale zatímco nyní poskytujeme humanitární pomoc, měli bychom už také budovat základy pro budoucí předání těchto TBC programů Ministerstvu zdravotnictví.“

nike air max 1 sale

{{{ labels.morehistories }}}