14 Čvn 17 14 Čvn 17

Anesteziologové

Anesteziologové jsou potřební zpravidla během konfliktů či po nich, většinou na dobu tří měsíců, případně na delší dobu.

Anesteziologové musí často pracovat se základním vybavením a v těžkých podmínkách. Nezbytné jsou co nejširší pracovní zkušenosti popsané níže a znalost použití „zastaralých“ metod. Součástí práce je obvykle i školení místních zdravotníků v oblasti hygieny.

Požadavky:

 • Ukončené vzdělání se specializací
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Schopnost práce s omezenými zdroji a jednoduchými přístroji
 • Výhodou je předchozí zkušenost s pediatrickou a porodnickou anestézií či praxe na úrazovém oddělení
 • Registrace v lékařské komoře
 • Možnost výjezdu na 4 týdny
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

Anesteziolog potřebuje zkušenosti v následujících oblastech:

 • Inhalační anestézie s intubací nebo bez
 • Regionální anestézie (nejčastěji spinální anestézie)
 • Dětská anestézie
 • Oživování novorozenců
 • Urgentní medicína (oživování, záchvaty astmatu, dýchací potíže u dětí)
 • Anestézie v porodnictví, řešení komplikací (např. eklampsie, před- a poporodní krvácení)