Zdravotné a sálové sestry tvoria najväčšiu skupinu pracovníkov Lekárov bez hraníc. Najviac potrebujeme zdravotné sestry ovládajúce aspoň dva svetové jazyky. Najdôležitejším predpokladom je ukončené vzdelanie a pripravenosť pracovať a preberať zodpovednosť v ťažkých a nezvyklých podmienkach.

Pracovná náplň zdravotníckeho personálu na misii sa značne líši od pomerov v Českej alebo Slovenskej republike. Základnú starostlivosť v postihnutých oblastiach často preberá miestny personál či rodinní príslušníci. Medzinárodný zdravotnícky personál je teda zodpovedný za školenie a rekvalifikáciu miestnych spolupracovníkov a pomocných síl. Ďalšie úlohy predstavuje realizácia očkovacích programov, poradenstvo pre matku a dieťa, organizácia nemocníc a hygienických opatrení, starostlivosť o sklad liečiv, organizácia centier pre výživu, vedenie štatistík, personálny manažment a kontakt s miestnymi úradmi. Sálové sestry majú vlastnú pracovnú náplň.

Požiadavky:

  • Diplom/maturitné vysvedčenie v odbore a dva roky praxe po ukončení štúdia
  • Absolvovanie kurzu tropickej medicíny alebo ďalšie dodatočné poznatky (epidemiológie, výživa, TBC, HIV/AIDS, intenzívna medicína, anestéziológia, atď.)
  • Súčasná či nedávna klinická prax
  • Možnosť účasti na misii v dĺžke 6-9 mesiacov
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

V súčasnej dobe hľadáme najmä zdravotné sestry s dobrou francúzštinou. Uchádzači hovoriaci iba anglicky sa taktiež môžu hlásiť, pokiaľ ale viete francúzsky na takej úrovni, že to umožní nasadenie na frankofónnu misiu, napríklad v Demokratickej republike Kongo, Čade alebo Stredoafrickej republike, výrazne sa zvýšia vaše šance na prijatie. Veľmi vítame tiež znalosť arabčiny.