Rôznorodá náplň práce administrátorov sa delí na tri hlavné oblasti: financie, ľudské zdroje a administratíva.

Do oblasti financií spadá účtovníctvo, rozpočtové plánovanie či kontrola projektu. V oblasti ľudských zdrojov je administrátor zodpovedný za vedenie všetkých zamestnancov projektu, predovšetkým za dodržiavanie miestnych pracovných a sociálnych zákonov, za mzdy a nábor a pracovný postup miestnych zamestnancov. Administrátor je taktiež zodpovedný za ďalšie administratívne činnosti, napríklad nájomné a kúpne zmluvy, poistenie, pracovné cesty, cestovné a pracovné povolenie či povolenie na pobyt. Administrátor väčšinou riadi menší tím spolupracovníkov.

Požiadavky:

  • Ukončené odborné vzdelanie a kvalifikáciu v odbore financií, práva alebo obchodu
  • Minimálne 2 roky relevantnej praxe
  • Znalosť finančnej problematiky, kontrolných mechanizmov, účtovníctva, rozpočtovania a riadenia ľudských zdrojov
  • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6 až 12 mesiacov
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota pracovať v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

V súčasnej dobe hľadáme najmä administrátorov s dobrou francúzštinou. Uchádzači hovoriaci iba angličtinou sa môžu taktiež hlásiť, pokiaľ ale viete francúzsky na úrovni, ktorá vám umožní nasadenie na frankofónnu misiu, napríklad v Demokratickej republike Kongo, Čade alebo Stredoafrickej republike, výrazne sa zvýši vaša šanca na prijatie. Veľmi vítame taktiež znalosť arabčiny.