Keď sa povie Lekári bez hraníc, mnohí si predstavia fotografie lekárov riskujúcich život pri nebezpečných chirurgických operáciách v bojových podmienkach. Poskytovanie primárnej starostlivosti obyvateľstvu v krízových situáciách je nepochybne náročné a musíme sa pritom potýkať s mnohými problémami. Na druhej strane sa nejedná vždy o tak veľkolepý a hrdinský zážitok, ako sa ľudia domnievajú.

Než vyplníte prihlášku, odporúčame vám starostlivo zvážiť dôvody, ktoré vás k tomuto dôležitému rozhodnutiu vedú:

 • Nemáte príliš romantické predstavy o tom, čo táto práca obnáša?
 • Je vaša voľba založená na dostatočnom množstve informácií?
 • Zodpovedá vaša motivácia a hodnoty povahe misie a mandátu Lekárov bez hraníc?
 • Ste pripravený na to, že vaše očakávania a predstavy sa nemusia naplniť?

Práca v teréne

Je nevyhnutné dopredu vedieť o niektorých problémoch, ktorým Lekári bez hraníc musia čeliť pri práci a pobyte v neznámom prostredí v nesmierne náročných a stresujúcich podmienkach.

Táto stránka neslúži ako psychologický test. Jej účelom je umožniť vám zvážiť vlastnú motiváciu, profesionálne ašpirácie a emočnú vyrovnanosť.

Inými slovami, máte možnosť zamyslieť sa sami nad sebou a nad svojím rozhodnutím prispieť k humanitárnej pomoci spôsobom, akým to robia Lekári bez hraníc - s vedomím ťažkostí, s ktorými sa pri tejto práci môžete stretnúť.

Pred prihlásením

Než odošlete prihlášku, starostlivo si preštudujte nasledujúce informácie a zamyslite sa nad nimi.

Mali by ste si byť vedomí, že sa snažíme zaistiť prístup k zdravotnej starostlivosti mimoriadne ohrozeným skupinám obyvateľstva v krajinách, v ktorých nastávajú či hrozia nasledujúce situácie:

 • Môže dochádzať k brutálnemu porušovaniu ľudských práv
 • Homosexualita môže byť podľa zákona trestným činom
 • Ženy, deti aj muži (v závislosti na sociálnom, etnickom či kmeňovom pôvode) nemajú práva bežné a uznávané v západných krajinách
 • Znásilnenie sa používa ako vojnová zbraň
 • Bežne dochádza k výskytu infekčných chorôb a epidémií
 • Ľudia nemajú prístup k základným liekom

Lekári bez hraníc hľadajú spolupracovníkov s osobnými, technickými a profesionálnymi vlastnosťami, ktoré im umožnia ľahkú adaptáciu na iné kultúrne prostredie, náročné životné podmienky a stresové situácie.

Dve základné vlastnosti, bez ktorých sa pri terénnej práci pre Lekárov bez hraníc nikto nezaobíde sú flexibilita a adaptabilita. Potrebujeme pracovníkov, ktorým nevadí premenlivé prostredie.

Bezpečnosť

Bezpečnosť pracovníkov je pre Lekárov bez hraníc prvoradou prioritou - naši ľudia často pracujú v nestabilných oblastiach, kde sa ich životy môžu ocitnúť v ohrození. K znižovaniu rizika slúžia bezpečnostné školenia, plány, smernice a protokoly, ktoré sú prispôsobené bezpečnostným rizikám v každom projekte.

Pri práci v projekte budete reprezentovať Lekárov bez hraníc dvadsaťštyri hodín denne počas celého týždňa, aj pokým budete momentálne mimo služby alebo na dovolenke. S ostatnými členmi týmu ponesiete zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, aj za bezpečnosť celého tímu.

Bezpečnostné predpisy Lekárov bez hraníc môžu obmedziť vašu slobodu pohybu aj vaše možnosti kontaktu s miestnymi obyvateľmi mimo pracovnej doby. Naši pracovníci musia dodržiavať prípadné zákazy vychádzania, prípadne sa ich pobyt mimo pracovnej doby môže obmedziť na priestory našej základne.

Tieto okolnosti je nutné zvážiť najmä v prípade, že vám na slobode pohybu záleží a neradi zostávate dlhšiu dobu na rovnakom mieste.

Podrobnosti nájdete na stránke venovanej bezpečnosti v teréne.

Životné podmienky

Na zahraničných misiách Lekárov bez hraníc sa naši spolupracovníci musia prispôsobiť nezvyklému jedlu, spôsobu ubytovania, životnému tempu, formám zábavy, jazykom a spoločníkom. Skrátka, ide o odlišný životný štýl, ktorý môže znamenať menej súkromia a odpočinku, než na aký ste zvyknutý. Nebudete mať k dispozícii súkromnú kúpeľňu a pravdepodobne nebudete môcť ani počas doby trvania misie prevádzkovať obľúbené športy.

Projekty Lekárov bez hraníc sa niekedy nachádzajú v oblastiach s obťažnými klimatickými podmienkami (extrémne horúčavy či zima, vysoká vlhkosť vzduchu a silné dažde či naopak suchá púšť atď.).

Nie je vylúčené, že vás ubytujeme v hlinenej chatrči alebo v stane bez klimatizácie či ventilátoru, budete musieť vydržať prítomnosť otravného hmyzu a vyrovnávať sa s výpadkami elektriny či chudobným výberom jedla, a to všetko dlhé mesiace.

Naopak, môže sa stať, že budete bývať v priestornom dome s dobrou výbavou, možno dokonca so zabezpečeným upratovaním, a pritom budete pomáhať ľuďom, ktorí sa v núdzových podmienkach starajú o holé prežitie. Pre niekoho je život v takom kontraste veľmi obťažný.

Preto je dôležité položiť si ešte pred odoslaním prihlášky otázku, nakoľko je pre vás materiálne pohodlie dôležité a potrebné.

Stres

Humanitárne práce v krízových podmienkach so sebou prinášajú veľa stresových situácií, ktoré navyše môžu výrazne narušiť vašu motiváciu. Môže ísť o napäté vzťahy s ostatnými členmi tímu, zdravotné problémy, odlúčenie od priateľov a blízkych doma, nedostatok bezpečnosti, časté zmeny v projekte, nedobré vzťahy s miestnymi úradmi, zlé životné podmienky či strava a podobne.

Zvážte, akým spôsobom zvládate stres v bežnom živote. Buďte k sebe úprimný. Pokiaľ sa za normálnych okolností problémov skôr obávate a snažíte sa im za každú cenu vyhnúť, tak pre vás práca pre Lekárov bez hraníc rozhodne nie je dobrou voľbou. Ako členovia terénneho tímu sa budete s problémami stretávať v podstate neustále.

Položte si nasledujúce otázky:

 • Už ste niekedy dlhšiu dobu žili a pracovali v tíme zloženom z troch až desiatich ľudí?
 • Disponujete dobrými komunikačnými a facilitačnými schopnosťami?
 • Dokážete odsunúť nabok osobné problémy, aby ste dokončili prácu?
 • Čo vám spôsobuje stres a ako sa s takýmito podnetmi v tímovom prostredí vyrovnávate?
 • Dokážete sa vyrovnať s náročnými situáciami a okolnosťami? Akú s tým máte skúsenosť?
 • Dokážete reflektovať vlastné správanie a prípadne ho zmeniť, aby ste situáciu zvládli?

Osobný a rodinný život

Práca vo vzdialenom zahraničí väčšinou znamená, že musíte na dlhú dobu, spravidla na 9-12 mesiacov, opustiť svojich blízkych.

Pre niektorých ľudí je humanitárna práca formou terapie, prípadne úniku z náročnej osobnej situácie. To ale rozhodne nie je dobré riešenie. Zamyslite sa nad tým, ako váš bežný život ovplyvní vaše rozhodnutie na rok opustiť domov.

Tiež zvážte, čo urobí vaša práca v náročnom prostredí s vašou psychikou. Odchod na misiu môže vyzerať ako vzrušujúce dobrodružstvo, úplne inak sa ale môžete cítiť pri návrate z terénu, kde ste zažili najrôznejšie traumatizujúce udalosti. To môže mať vplyv ako na vás, tak aj na vašich blízkych.

Stret kultúr

Práca v neznámom kultúrnom prostredí so sebou prináša riziko komunikačných problémov a nedorozumení. Môžete napríklad pôsobiť v krajine, ktorej obyvatelia majú úplne iný prístup k presnosti v práci, zodpovednému správaniu či osobnému priestoru.

Predchádzajúca skúsenosť s pobytom a prácou v rozvojových krajinách je samozrejme vždy výhodou, napriek tomu pri práci pre Lekárov bez hraníc úspech nezaručí.

Úplnou nevyhnutnosťou je tolerancia k ľuďom, ktorí sa chovajú či premýšľajú inak než vy. Skúste si poctivo odpovedať na otázku, či naozaj dokážete rešpektovať osoby s odlišnými názormi a kultúrou a či s nimi dokážete zdieľať životný priestor.

Záver

Ku všetkým problémom, ktoré sme na tejto stránke vymenovali, pri práci v cudzom prostredí občas dochádza. Preto dúfame, že ste sa nad nimi vážne zamysleli.

Od doby, čo Lekári bez hraníc fungujú, už naše terénne misie absolvovali tisíce pracovníkov a väčšina z nich svoju skúsenosť považovala napriek náročným podmienkam za veľmi cennú.

Mnohým z nich misie doslova zmenili život.

Práca pre našu organizáciu je skôr gestom, než dobrodružstvom či lukratívnym kariérnym stupňom. Kto sa pre ňu rozhodne, mal by tak spraviť zo solidarity.

Vaša prítomnosť po boku trpiacich mužov, žien a detí je pre nich jednoznačným a veľmi významným odkazom: “Svet na vás nezabudol.”