„Prečo som sa rozhodla pracovať v Afrike, keď som odišla do dôchodku? Nebolo to len zo šľachetnosti. Potrebovala som dať zmysel svojmu životu, niečo dosiahnuť – pre druhých.“

Claudette SeyerSálová sestra - Montreal

Zdravotné a sálové sestry tvoria počtom najväčšiu skupinu pracovníkov Lekárov bez hraníc. Najdôležitejším predpokladom je ukončené vzdelanie a pripravenosť pracovať a preberať zodpovednosť v ťažkých a nezvyklých podmienkach.

Sálové sestry pracujú na misiách často v najjednoduchších technických pomeroch a v ťažkých podmienkach, preto sú potrebné rôznorodé praktické skúsenosti. Rozsah pracovných aktivít siaha od praktickej spolupráce na sále cez organizačnú činnosť, až po školenia miestneho sálového personálu. Často je hlavným cieľom postarať sa aj v ťažkých podmienkach o dodržanie minimálnych hygienických štandardov na operačnej sále.

Požiadavky:

  • Diplom zdravotnej sestry (sálové sestry)
  • Minimálne 2 roky praxe na operačnej sále
  • Možnosť účasti na misii v dĺžke 3 mesiacov
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách