Pôrodné asistentky sú na misiách Lekárov bez hraníc veľmi potrebné. V celkovom počte pracovníkov tvoria síce len malú časť, ich význam je však obrovský. Státisíce žien a detí ročne umierajú kvôli tehotenským a pôrodníckym komplikáciám. Úlohou pôrodných asistentiek je práve boj proti ich vysokej úmrtnosti, ktorá trápi mnoho rozvojových krajín.

Pôrodné asistentky sa na misiách nezameriavajú len na bezprostrednú starostlivosť o tehotné matky alebo vedenie pôrodov, ale aj na školenie miestnych pôrodných asistentiek, kontrolu dodržiavania hygienických pravidiel, precvičovanie schopností asistentiek rozpoznávať komplikácie tehotenstva a pôrodu a poskytovanie odbornej starostlivosti v akútnych pôrodníckych situáciách. Nevyhnutnosťou v pôrodníctve je rešpekt voči kultúrnym zvyklostiam a odlišnostiam.

Požiadavky:

  • Diplom pôrodnej asistentky
  • 2 roky praxe po dosiahnutí diplomu
  • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6-9 mesiacov
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

 

Video interview: Na misii s Lekármi bez hraníc – Pôrodná asistentka
Katharina Kreindl s dlhoročnými skúsenosťami z projektov v Afrike, Ázii a Južnej Amerike približuje prácu pôrodnej asistentky na misiách Lekárov bez hraníc.