Podrobnější informace najdete v každoročních výročních zprávách Lékařů bez hranic.