Projekt: Léčba HIV/AIDS a tuberkulózy

Místo: Dawei, region Tanintharyi
Částka: 2.000.000 Kč

Navzdory některým demokratickým změnám čelí země a její obyvatelé po desítiletích autoritářské vojenské vlády vážným výzvám. Zdravotnictví je v polorozpadlém stavu, což omezuje přístup ke zdravotní péči. Velký problém rovněž představuje rozšíření HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie. Odhaduje se, že v Myanmaru každý rok zemře kvůli HIV/AIDS 15.000 až 20.000 lidí a je diagnostikováno 9.300 nových případů multirezistentní tuberkulózy, obtížně léčitelných forem nemoci odolných vůči základním lékům.

Situace a vztahy mezi buddhisty a muslimskými Rohingy ve státě Rakhine zůstávají velmi napjaté. Během střetů mezi oběma znesvářenými komunitami v roce 2010 byly vysídleny desítky tisíc lidí, kteří stále žijí v provizorních táborech bez přístupu ke zdravotní péči, pitné vodě a základním potřebám.

Lékaři bez hranic působí v zemi již od roku 1992 a dnes zde pracují v několika státech, kde reagují na různé krizové situace a ročně pomohou desetitisícům lidí. Kromě zdravotnické pomoci vysídlencům a místním obyvatelům ohroženým nedostupností zdravotní péče se rovněž zaměřujeme na zdravotnickou krizi, již v zemi představuje epidemie HIV/AIDS doprovázená vysokým výskytem tuberkulózy.

Jedním z míst, kde působíme, je region Tanintharyi. Od roku 2000 patříme k hlavním poskytovatelům zdravotní péče v oblasti, nicméně s příchodem nových nevládních organizací zaměřujících se na primární zdravotní péči jsme mohli část aktivit v roce 2013 ukončit či předat jiným aktérům a soustředit se hlavně na léčbu HIV/AIDS a tuberkulózy. Během roku jsme do péče přijali 500 nových pacientů s HIV, kteří se přidali ke kohortě 3 200 pacientů léčících se antiretrovirovými preparáty v rámci HAART (highly active antiretroviral therapy). Naše zdravotnické týmy na místě rovněž zahájily léčbu 200 nových pacientů s tuberkulózou.