Chirurgové Jan Trachta a Paul McMaster několik dní po zemětřesení na Haiti, Port-au-Prince, leden 2010.

Lékaři bez hranic působí ve zhruba 70 zemích světa, kde poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc ve více než 400 projektech.

Řada z těchto projektů byla či je financována také z finančních příspěvků a grantů získaných v ČR. Zde uvádíme seznam a popis všech podpořených projektů v jednotlivých letech.