Zde najdete odpovědi na základní otázky o tom, jak nás podpořit, či jak se kontroluje využití finančních prostředků.

Pokud zde odpověď na vaši otázku nevidíte, napište nám prosím na dary@lekari-bez-hranic.cz a rádi vám odpovíme.

 

 

Jak můžu Lékaře bez hranic podpořit?

V současné době nás můžete podpořit finančně na našem sbírkovém či dárcovském účtu, ať už  jednorázovým darem, nebo darem pravidelným formou trvalého příkazu. Svůj dar můžete zaslat převodem, online platební kartou či formou DMS. Bližší informace naleznete zde.

[Zpět]

Můžu Lékaře bez hranic podpořit i jinak než finančním příspěvkem?

Kromě přímého finančního daru existují další možnosti, jak podpořit mise Lékařů bez hranic - například benefičními večery, narozeninovými příspěvky či poslední vůlí. Kromě toho podporuje naše projekty v České republice i řada dobrovolníků, kteří tak pomáhají redukovat nutné náklady.

[Zpět]

Jak můžu zahrnout Lékaře bez hranic do své poslední vůle?

Zahrnout do své poslední vůle humanitární organizaci, jako jsou Lékaři bez hranic, je v podstatě jednoduché. Protože je ale třeba v závěti dodržet některé formální náležitosti, je vhodné poradit se s notářem či právníkem, kterému důvěřujete.

[Zpět]

Jak naloží Lékaři bez hranic s mým darem?

Lékaři bez hranic použijí Váš dar na financování projektů po celém světě, ke zvyšování povědomí veřejnosti a lobování za lidi v nouzi a jejich přístup ke zdravotní péči a životně důležitým lékům. Lékaři bez hranic se zavazují, že použijí minimálně 80% všech finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi. Nejvýše 20% se použije na práci s veřejností, získávání finančních prostředků a administraci. Samotné provozní náklady organizace pravidelně představují přibližně 4% všech výdajů.

[Zpět]

Kdo rozhoduje o financování misí v jednotlivých zemích?

Lékaři bez hranic v České republice jsou součástí mezinárodní organizace Médecins Sans Frontières (MSF) a poskytují pomoc ve spolupráci s operačními centry MSF.

[Zpět]

Jak se kontroluje použití a správa darů?

Pro nakládání s finančními prostředky jsou stanovena závazná pravidla, která zabraňují jejich zneužití. Hospodaření Lékařů bez hranic je pravidelně kontrolováno a auditováno jak na úrovni národních sekcí, tak na úrovni mezinárodní. Stejně tomu je i v případě výročních a finančních zpráv vydávaných v České republice.

Zde najdete auditované výroční zprávy Lékařů bez hranic v ČR a zde konsolidované výroční a finanční zprávy Lékařů bez hranic celosvětově.

[Zpět]

Jak se mohu informovat o využití darovaných finančních prostředků?

Lékaři bez hranic pravidelně informují o aktuálních událostech a projektech organizace na misích i v České republice a to jak širokou veřejnost prostřednictvím svých webových stránek, tak média vydáváním tiskových zpráv, poskytováním rozhovorů či obrazové dokumentace. Organizace zveřejňuje výroční a finanční zprávy, vydává časopis Bez hranic a množství dalších tematický zaměřených publikací a zpráv - vše ke stažení v sekci Publikace.

[Zpět]