Od svého založení v roce 1971 přinesli Lékaři bez hranic pomoc milionům lidí v nejrůznějších krizích. Míříme vždy tam, kde jsou největší potřeby, ať už se jedná o přírodní katastrofy, války, exodus uprchlíků nebo lidi vyloučené z přístupu ke zdravotní péči.

S vaší pomocí provozujeme nemocnice a kliniky, provádíme chirurgické operace, bojujeme s epidemiemi, organizujeme očkovací kampaně, vedeme výživová centra a přinášíme psychologickou pomoc.