Zásobovací špecialisti vo veľkých projektoch zvyčajne zodpovedajú za organizáciu miestneho i zahraničného nákupu materiálu, jeho transport a dovoz, rovnako ako za vedenie skladu a redistribúciu položiek do ostatných projektov v krajine.

V súlade s miestnymi zákonmi a vnútornými predpismi Lekárov bez hraníc musí zabezpečiť včasné zásobovanie liekmi a všetkým ostatným materiálom. Zásobovací špecialista taktiež často školí miestnych zamestnancov.

Požiadavky:

  • Dokončené vzdelanie technického alebo obchodného zamerania
  • Minimálne dvojročná relevantná prax v odbore
  • Schopnosť improvizácie, schopnosť orientácie v zložitých procesoch, kladný vzťah k číslam, schopnosť vyjednávania s miestnymi úradmi
  • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6 až 9 mesiacov
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách