Špecialisti na vodné a odpadové hospodárstvo sú zodpovední za dodávky vody a nakladanie s odpadom. Dostupnosť čistej vody je jednou z hlavných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a oddelenie odpadových vôd od zdrojov pitnej vody je nevyhnutné na prevenciu mnohých chorôb.

Okrem zásobovania pitnou vodou a latrín je tiež veľmi dôležitá likvidácia ďalšieho vznikajúceho odpadu. To sú priority pri pomoci po prírodných katastrofách či pomoci utečencom, rovnako ako v rekonštrukčných programoch.

Zvláštne požiadavky:

  • Relevantná odborná kvalifikácia a vzdelanie (napr. riadenie vodných zdrojov, úprava vody a pod.)
  • Manuálne a improvizačné schopnosti
  • Pracovná skúsenosť z rozvojových krajín veľkou výhodou
  • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6 až 9 mesiacov
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách