Lekári bez hraníc boli v Českej republike založení v roku 2006. Humanitárne a zdravotnícke projekty v teréne podporujeme náborom nových dobrovoľníkov, získavaním finančných prostriedkov a zvyšovaním povedomia o humanitárnych krízach prostredníctvom médií a rôznych verejných aktivít.