Laboratórni špecialisti a odborníci na biomedicínu majú pre prácu Lekárov bez hraníc nesmierny význam hlavne vďaka tomu, že sa spoločne s klinickými špecialistami podieľajú na základnej diagnostike. Dôležitú úlohu zohrávajú pri vedení laboratórií a tiež monitorujú vznik epidémií a dopad našich krízových zásahov.

Tuberkulóza, malária, HIV/AIDS alebo spavá nemoc: to sú len niektoré z tzv. zanedbávaných chorôb, ktoré v projektoch Lekárov bez hraníc pomáhajú zdolávať aj laboratórni špecialisti. Obyčajné fungujúce laboratórium poskytujúce spoľahlivé výsledky môže slúžiť ako základ pre stanovenie presnej diagnózy a následného nasadenia liečby.

Laboratórni špecialisti sú poverení predovšetkým zriaďovaním a zdokonaľovaním vybavenia laboratórií a kontrolou kvality v miestnych zdravotníckych staniciach či v nemocniciach. Často majú na starosti vypracovanie terénnych štúdií (napr. Rezistencia voči malárii).

Rovnako ako u ostatných profesií, aj v prípade laboratórnych špecialistov je dôležitou úlohou vzdelávanie a rekvalifikácia miestneho laboratórneho personálu, ako napr. v programoch zameraných na problematiku tuberkulózy, pri ktorých je miestny personál školený v zavádzaní liečebnej metódy DOTS (Directly Observed Treatment).

Požiadavky:

 • Diplom v odbore (ideálne laboratórna technológia alebo mikrobiológia v kombinácii s aplikovanou parazitológiou a bakteriológiou)
 • Dva roky praxe v laboratóriu
 • Preukázateľná znalosť pohlavných chorôb, virológie, tuberkulózy, krvných bánk, malárie, HIV/AIDS
 • Znalosť a prax v rôznych technikách odberu vzoriek (krv, stolica, sputum)
 • Praktická skúsenosť s laboratórnym softwarom a vykonávaním prieskumov
 • Znalosť metód, ktorými sa kontroluje kvalita laboratórneho testovania
 • Znalosti tropickej medicíny alebo skúsenosti s TBC, HIV/AIDS, parazitológiou sú výhodou
 • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6-9 mesiacov
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách