Fakty: 

5 operačných centier

19 sekcií

24 asociácií

Lekári bez hraníc sú celosvetovou organizáciou. Našu činnosť kontrolujú a riadia naši bývalí a súčasní spolupracovníci. Spoločne dávajú pozor na to, aby bola organizácia za každých okolností verná svojmu účelu a zásadám.

Dôležitou súčasťou organizácie sú naši darcovia - vaša veľkorysosť a podpora nám umožňuje financovať prakticky všetko, čo robíme. Deväťdesiat percent našich príjmov pochádza od súkromných darcov. Len vďaka nim môžeme ostať naďalej nezávislí, neutrálni a nestranní a zároveň sa dokážeme rýchlo dostať k tým, ktorí nás najviac potrebujú.

Od založenia Lekárov bez hraníc v roku 1971 sme pomohli miliónom ľudí. Hnutie neustále rastie a v súčasnosti pôsobíme približne v 70 krajinách po celom svete. Naše tímy sú pripravené na široké spektrum krízových situácií.

Asociácie Lekárov bez hraníc

Naši spolupracovníci vlastnia a riadia organizáciu prostredníctvom národných a regionálnych asociácií. V súčasnosti ich funguje vo svete 24. Väčšina z nich má vlastnú kanceláriu, ktorá zhromažďuje financie a zabezpečuje nábor pracovníkov na misie.

Každá z asociácií spadá pod jedno z piatich operačných centier, ktoré rozhodujú  o tom, kedy a kde je potrebná konkrétna lekárska pomoc. Operačné centrá sídlia v nasledujúcich mestách:

  • Brusel (Belgicko)
  • Paríž (Francúzsko)
  • Amsterdam (Holandsko)
  • Barcelona (Španielsko)
  • Ženeva (Švajčiarsko)

Operačné centrá môžu jednať samostatne, všetky vrstvy Lekárov bez hraníc sú však navzájom prepojené a v mnohých smeroch spolupracujú. Formálne ich spája spoločné meno, vernosť Charte a zásadám Lekárov bez hraníc a členstvo v medzinárodnej asociácii Lekárov bez hraníc MSF International.

Sekcie a kancelárie Lekárov bez hraníc

Lekári bez hraníc majú vo svete 19 hlavných samostatných sekcií, ktoré  podporujú operačné centrá tým, že zabezpečujú nábor spolupracovníkov na misie a zhromažďujú financie, aby bolo možné pomáhať tam, kde je to práve najpotrebnejšie. Národné kancelárie okrem toho poskytujú špecializovanú technickú podporu a najmä „hovoria menom tých, ktorým pomáhame.“

Sekcie sa nachádzajú v Austrálii, Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Hongkongu, Taliansku, Japonsku, Kanade, Luxembursku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Grécku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, USA a Veľkej Británii.

Okrem sekcií majú Lekári bez hraníc vo svete aj niekoľko pobočiek. Okrem pobočky v Českej republike sú to kancelárie v Argentíne, Brazílii, Indii, Írsku, Mexiku, Juhoafrickej republike, Južnej Kórei a v Spojených arabských emirátoch.

Medzinárodná kancelária Lekárov bez hraníc sídli v Ženeve, rovnako ako aj kampaň Lekárov bez hraníc za dostupnosť liekov na choroby, na ktoré sa zabúda. V New Yorku je tiež kancelária pre styk s OSN.

S Lekármi bez hraníc spolupracujú tri špecializované centrá pre verejné zdravie (Epicentre, Aedes a HealthNet), ktoré slúžia na šírenie odborných vedomostí o špecializovaných lekárskych témach.

Našu činnosť v teréne okrem toho podporujú ďalšie organizácie, napríklad zásobovacie centrá a zdravotnícke jednotky.

Ďalšie projekty Lekárov bez hraníc

Kampaň Access

Naši lekári v teréne sú večne frustrovaní nedostatkom vhodných liekov a diagnostických prostriedkov.

V roku 1999 sme preto zahájili kampaň Access za lepšiu dostupnosť a vývoj život zachraňujúcich a predlžujúcich liekov, diagnostických testov a očkovania pre pacientov zahrnutých v našich programoch ale aj pre iných pacientov.

Tento projekt jsme spustili vďaka finančnej injekcii spojenej s udelením Nobelovej ceny za mier, ktorú Lekári bez hraníc získali v roku 1999.

Terénny prieskum

Lekári bez hraníc sú známi vďaka svojej humanitárnej zdravotníckej činnosti. Organizácia však vykonáva aj dôležité terénne výskumy založené na priamej skúsenosti s ohrozenou populáciou.

Britská kancelária zriadila výskumný tím špecialistov s názvom Manson Unit, ktorý priebežne analyzuje reakcie pacientov na konkrétne choroby.  Okrem toho každoročne usporadúvame tzv. Vedecký deň (Scientific Day), na ktorom prezentujeme výsledky výskumov.

Vedecké články Lekárov bez hraníc sú bezplatne k dispozícii v špeciálnom webovom archíve vo fulltextovej podobe s jednoduchým vyhľadávaním.

DNDi (Iniciatíva za lieky na choroby, na ktoré sa zabúda)

Už tridsať rokov sú Lekári bez hraníc svedkami toho, ako ľudstvo dopláca na nedostatok liekov, ktorými sa liečia choroby, ktoré nie sú v centre záujmu. Po celý čas na to organizácia nahlas poukazuje.

V roku 2003 sedem organizácií z celého sveta spojilo svoje sily a spoločne založili tzv. Iniciatívu za lieky na choroby, na ktoré sa zabúda (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi).

MSF International

Stredobodom organizácie je Medzinárodná kancelária v Ženeve. Práve tam sa prijímajú najdôležitejšie spoločné rozhodnutia.

Aktuálnou  medzinárodnou prezidentkou Lekárov bez hraníc je Dr. Joanne Liu. K Lekárom bez hraníc sa pripojila v roku 1996, keď v Mauretánii pomáhala utečencom z Mali.

Je docentkou Université de Montréal a vyučovala aj na univerzite Fudan v Šanghaji. V roku 2013 jej kanadská Kráľovská lekárska asociácia (Royal College of Physicians and Surgeons) udelila humanitárnu cenu Luciole Teasdale-Cortiovej.

 

Lekári bez hraníc sú celosvetovou organizáciou. Našu činnosť kontrolujú a riadia naši bývalí a súčasní spolupracovníci. Spoločne dávajú pozor na to, aby bola organizácia za každých okolností verná svojmu účelu a zásadám.