Gynekológovia a pôrodníci sú základným stavebným kameňom starostlivosti v oblastiach reprodukčného zdravia, materstva alebo v projektoch zaoberajúcich sa násilím na ženách.

Gynekológ / pôrodník spolupracuje s ostatnými zdravotníkmi a dohliada na kvalitu starostlivosti. Zároveň pomáha zvyšovať technickú kvalifikáciu personálu pomocou organizovania školení.

Požiadavky:

 • Ukončené lekárske vzdelanie a ukončená špecializácia;
 • Znalosť prevencie HIV a jeho prenosu z matky na dieťa, skúsenosť s ďalšími sexuálne prenosnými chorobami
 • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 3 mesiacov
 • Registrácia v lekárskej komore
 • Výhodou je absolvovanie kurzu tropickej medicíny
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

Gynekológ / pôrodník musí byť schopný vykonať nasledovné výkony:

 • Riešenie bežných pôrodníckych komplikácií (kliešťový pôrod, vákuumextrakcia, cisársky rez, pôrod koncom panvovým)
 • Riešenie zanedbaných pôrodníckych stavov (ruptúry maternice, závažné pôrodné poranenia vrátane ruptúr hrádze III. stupňa)
 • Riešenie závažných pôrodníckych komplikácií - krvácavé stavy, septické stavy, eklampsia
 • Diagnostika pôrodníckych a gynekologických stavov bez možnosti využitia pokročilých diagnostických metód, najmä ultrazvuku a laboratórnych metód
 • Klasické gynekologické operatívy - mimomaternicové tehotenstvo, hysterektómia, brušné tumory
 • Resuscitácia novorodencov
 • Vhodná je základná alebo teoretická znalosť zmenšujúcich operácií