Finančný koordinátor misie pracuje v hlavnom meste a jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby financie určené pre zdravotnícku a humanitárnu pomoc boli použité v prospech cieľovej populácie.

Finančný koordinátor je zodpovedný za účtovníctvo všetkých projektov Lekárov bez hraníc v danej krajine, rozpočtové plánovanie, projektovú dokumentáciu a finančné reportovanie. Okrem toho tiež podporuje administrátorov v oblasti financií a v prípade menších projektov je zodpovedný za riadenie ľudských zdrojov. Finančný koordinátor pracuje spoločne s tímom miestnych zamestnancov.

Požiadavky:

 • Ukončené odborné vzdelanie a kvalifikácia v odbore financií (napr. štúdium obchodu)
 • Minimálne 2 roky relevantnej praxe
 • Skúsenosť s prácou v odbore financií, kontroly, účtovníctva a rozpočtovania
 • Skúsenosť s riadením ľudských zdrojov
 • Schopnosť improvizácie a vyjednávanie
 • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6 až 12 mesiacov
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách