Špecialistov na epidemiológiu potrebujeme veľmi často ako pre dlhodobú, tak aj pre krátkodobú prácu na našich projektoch.

Epidemiológovia sú zodpovední za plánovanie vhodných aktivít pre daný typ ochorenia a lokalitu pomocou aktívneho vyhľadávania prípadov, očkovania a zabezpečenia hygieny. Súčasťou ich práce sú prieskumy úmrtnosti, hodnotenie a nastavenie monitorovacích systémov a celková podpora zdravotníckych tímov pre kvalitnejšie rozhodovanie založené na faktoch a dôkazoch.

Požiadavky:

 • Vzdelanie v odbore epidemiológie
 • Minimálne 2 roky relevantnej praxe
 • Praktické zručnosti potrebné k návrhu, vykonaniu a hodnoteniu kvantitatívneho a kvalitatívneho epidemiologického výskumu (resp. jeho metodológia)
 • Schopnosť navrhnúť a zaviesť systém zhromažďovania dát pre monitoring chorôb a prípadných epidémií, vrátane úmrtnosti a nutričných prieskumov, taktiež schopnosť školiť ostatných v zhromažďovaní a analýze podobných dát
 • Praktické skúsenosti s prácou so softwarom pre epidemiologické databázy a štatistické analýzy (Microsoft Excel a prinajmenšom jeden štatistický program)
 • Znalosť tropických ochorení/infekčných chorôb výhodou.
 • Skúsenosti s podobnou prácou v inej nevládnej organizácii výhodou
 • Možnosť pôsobiť aspoň na krátkodobých misiách (3-6 týždňov)
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Skúsenosť s pobytom a prácou v rozvojových krajinách