„Pokiaľ si chirurg nájde čas na prácu v niektorej z rozvojových krajín na druhom konci planéty, skoro nikdy to potom neľutuje. Je to úžasná skúsenosť a jej výhody jednoznačne prevažujú nad všetkými mysliteľnými negatívnymi dopadmi na kariéru, milostný život alebo bankové konto.“

Steve MannionChirurg Lekárov bez hraníc

Naši chirurgovia často pracujú v krízových tímoch, ktoré liečia a ošetrujú pacientov zranených v konfliktných oblastiach či po prírodných katastrofách. V iných prípadoch sú súčasťou tímov, ktoré poskytujú dlhodobú starostlivosť v komunitách bez prístupu k funkčnej zdravotnej starostlivosti.

Chirurgovia vyrážajú do terénu na kratšiu dobu, v prípade prvej misie väčšinou na dobu troch mesiacov. Medzi základnú náplň práce patria chirurgické operácie, vyhodnocovanie chirurgických potrieb a školenie miestneho personálu.

Požiadavky:

 • Ukončené lekárske vzdelanie so špecializáciou
 • Súčasná či nedávna klinická prax
 • Registrácia v lekárskej komore
 • Možnosť výjazdu na 2-3 mesiace
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

Chirurg musí byť schopný samostatne vykonať:

 • Cisársky rez a kyretáž maternice
 • Amputáciu
 • Ošetrenie otvorených a uzatvorených zlomenín (externá fixácia)
 • Ošetrenie strelných rán a rán spôsobených črepmi z granátov
 • Ošetrenie ťažkých infekcií rany
 • Základné výkony detskej chirurgie
 • Diagnostiku bez röntgenových snímok
 • Triáž
 • Vhodná je tiež základná znalosť anestézy