MSF CANADA Annual General Assembly 2013

Lekári bez hraníc sú živou organizáciou, ktorú tvoria ľudia zo všetkých kútov sveta. Zdieľajú spoločný cieľ – prinášať lekársku starostlivosť tam, kde je to najviac potrebné a tak zachraňovať životy a zmierňovať utrpenie ľudí v ohrození.

Úspechy, ktoré sa nám za štyridsať rokov existencie podarilo dosiahnuť, svedčia o tom, že naši ľudia nevenovali svoj čas a úsilie v rámci Lekárov bez hraníc nadarmo.

Naši súčasní ako aj bývalí spolupracovníci môžu na tieto úspechy nadviazať a zároveň sa podieľať na budúcnosti organizácie tým, že sa stanú členmi niektorej z asociácií Lekárov bez hraníc.

V súčasnosti vo svete existuje 23 národných a regionálnych asociácií Lekárov bez hraníc. Členovia asociácií formujú a kontrolujú fungovanie jednotlivých kancelárií a zároveň spolu s ostatnými tvoria budúcnosť celej organizácie.

Ako fungujú asociácie Lekárov bez hraníc

Vstúpiť do združenia znamená prevziať kolektívnu zodpovednosť za činnosť Lekárov bez hraníc. Vďaka tomu, že ľudia, ktorí prijímajú kľúčové rozhodnutia, už majú skúsenosti s prácou pre Lekárov bez hraníc, sa organizácia naďalej sústreďuje na lekársku starostlivosť a na dodržiavanie našich základných princípov: neutrality, nezávislosti a nestrannosti.

Hnutie Lekárov bez hraníc

Zvolení zástupcovia sa pravidelne stretávajú s kolegami z iných asociácií Lekárov bez hraníc a spoločne prispievajú do celosvetovej diskusie, z ktorej potom vychádza činnosť organizácie.

Na každoročnom medzinárodnom valnom zhromaždení je volený prezident a členovia medzinárodnej rady Lekárov bez hraníc. Ich úlohou je zjednocovať naše hnutia.

Kto sa môže stať členom asociácie?

O členstvo se môžu uchádzať spolupracovníci z projektov Lekárov bez hraníc či ľudia zamestnaní v kanceláriách ako aj dobrovoľníci, ktorí pre Lekárov bez hraníc pracujú viac ako šesť mesiacov v ktorejkoľvek sekcii či misii.

Význam asociácií

Vďaka práci jednotlivých asociácií sa Lekári bez hraníc stali silným a významným hnutím vedeným ľuďmi, ktorí sú schopní poskytovať lekársku pomoc i v najnáročnejších podmienkach kdekoľvek na svete. Zároveň však ostávame otvorení aj novým nápadom.