Anestéziológovia sú potrební spravidla v priebehu konfliktov a po nich, väčšinou na dobu trvajúcu tri mesiace, prípadne na dlhšiu dobu.

Anestéziológovia musia často pracovať so základným vybavením a v ťažkých podmienkach. Nevyhnutné sú preto čo najširšie skúsenosti, ktoré sú popísané dole, a znalosť „zastaraných“ metód. Súčasťou práce je zvyčajne i školenie miestnych zdravotníkov v oblasti hygieny.

Požiadavky:

 • Ukončené vzdelanie so špecializáciou
 • Súčasná či nedávna klinická prax
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi a jednoduchými prístrojmi
 • Výhodou je predchádzajúca skúsenosť s pediatrickou či pôrodníckou anestéziou či praxou na úrazovom oddelení
 • Registrácia v lekárskej komore
 • Možnosť výjazdu na 2-3 mesiace
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota pracovať v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

Anestéziológ potrebuje skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Inhalačná anestézia s intubáciou alebo bez
 • Regionálna anestézia (najčastejšie spinálna anestézia)
 • Detská anestézia
 • Oživovanie novorodencov
 • Urgentná medicína (oživovanie, záchvaty astmy, dýchacie problémy u detí)
 • Anestézia v pôrodníctve, riešenie komplikácií (napríklad eklampsia, pred a popôrodné krvácanie)