Na finanční zabezpečení našich projektů ve světě máme otevřenou dlouhodobou veřejnou sbírku. Z příspěvků sbírky můžeme flexibilně financovat různé projekty podle situace v terénu a potřeb postižených populací. 

Abychom byli schopni reagovat rychle a flexibilně i v nenadálých krizových situacích, jako je zemětřesení, epidemie či jiné katastrofy, máme pro tyto účely zřízen krizový účet.

Ve výjimečných krizových situacích otevíráme rovněž dočasné sbírky pro jeden konkrétní účel či projekt, kde naše operace dosáhly takových rozměrů, že bychom je už nemohli dále financovat v potřebném rozsahu, aniž by to dramaticky ovlivnilo financování dalších projektů.

Veřejná sbírka na celosvětovou pomoc Lékařů bez hranic

Veřejná sbírka na poskytování krizové pomoci v projektech Lékařů bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) ve světě byla otevřena 8. 11. 2013 na bankovním účtu 111 333 / 2700.

Dary poskytnuté v rámci této sbírky a bez konkrétního určení vyjádřeného speciálním variabilním symbolem mohou být použity v různých humanitárních a zdravotnických projektech Lékařů bez hranic podle aktuálních potřeb a situace v krizových oblastech.

Darujte nyní online

Do sbírky je možné přispět rovněž prostřednictvím dárcovské SMS zasílané ve tvaru: DMS MSF na číslo 87 777 (cena dárcovské SMS činí 30 Kč, Lékaři bez hranic obdrží 28,50 Kč).

Krizový účet Lékařů bez hranic

Sbírka na pomoc Lékařů bez hranic v případě akutních krizí byla vyhlášena dne 18. 9. 2014 na účtu 222 666 / 2700 (č.j. S-MHMP/982924/2013).

Veškeré finanční dary, které na tento účet obdržíme, jsou využity výhradně v rámci našich krizových projektů.