2013: Sbírka na pomoc Filipínám zdevastovaným tajfunem Haiyan (č.j. S-MHMP/982924/2013)

Krizová sbírka na pomoc Filipínám zdevastovaným tajfunem Haiyan v rámci krizového zásahu Lékařů bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) probíhala na bankovním účtu 222 666 / 2700. Sbírka byla uzavřena 31. 12. 2013.

2011-2013: Veřejná sbírka na celosvětové projekty Lékařů bez hranic (č.j. S-MHMP/906319/2011)

Veřejná sbírka na zajištění poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče v projektech Lékařů bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) byla otevřena 1.10.2011 na bankovním účtu 2101050700 / 2700 a uzavřena v září 2013.

2011-2013: Sbírka na pomoc Lékařů bez hranic v Somálsku (č.j. S-MHMP/930731/2011)

Veřejná sbírka na poskytování krizové pomoci Lékařů bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) v Somálsku byla otevřena 1.10.2011 na bankovním účtu 1002755727 / 2700 a uzavřena v září 2013.

2008-2011: Veřejná sbírka na celosvětové projekty Lékařů bez hranic (č.j. MHMP/701784/2008)

Veřejná sbírka na zajištění poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče v projektech Lékařů bez hranic. Sbírka probíhala na účtu 2101050700 / 2700 od 7. 11. 2008 do 5. 8. 2011. Hrubý výtěžek sbírky činil 6.868.250,42 Kč, čistý výtěžek po odečtení nákladů na sbírku ve výši 1.370,09 Kč činil 6.866.880,33 Kč.

V rámci této sbírky jsme rovněž v roce 2010 požádali o příspěvky určené výhradně pro pomoc na Haiti po katastrofálním zemětřesení v lednu 2010. Od dárců jsme získali dary výhradně určené pro použití na Haiti v celkové výši 3,7 mil. Kč.

 

Informace o využití finančních darů najdete zde i v našich Výročních zprávách.

Všem našim dárcům děkujeme za projevenou důvěru a poskytnuté finanční dary.