Tuberkulóza (TBC) je jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí na světě. Každý rok postihne akutní forma přibližně 9 milionů lidí zejména v rozvojových zemích a okolo 1,5 milionu lidí na ni zemře.

V roce 2014 Lékaři bez hranic poskytli 18.100 novým pacientům léčbu léky první linie a 2.000  léky druhé linie.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce tuberkulózou

TBC je hlavním zabijákem HIV pozitivních v Africe. Každý rok se u téměř půl milionu lidí rozvine multirezistentní forma nemoci.

TBC je často vnímána jako nemoc minulosti, ale nedávný opětovný nárůst případů nemoci a rozšíření forem odolných vůči lékům z ní činí nemoc dnešního dne a doby. Dnes je tuberkulóza – vedle malárie HIV/AIDS – jednou ze tří nejčastěji zabíjejících infekčních nemocí.

Ačkoli celosvětová míra úmrtnosti na TBC klesla mezi léty 1990 a 2011 o více než 40 %, stále existují zásadní mezery v pokrytí a vážné nedostatky pokud jde o diagnostiku nemoci a možnosti léčby.

V současnosti navíc pozorujeme alarmující nárůst případů rezistentní a multirezistentní tuberkulózy (DR-TBC a MDR-TBC), proti kterým neúčinkují běžné léky první linie.

Lékaři bez hranic bojují s TBC již více než 30 let. Poskytujeme léčbu nemoci v mnoha různých kontextech, od oblastí trvalého konfliktu jako je Súdán, až po zranitelné pacienty ve stabilních prostředích jakými jsou Uzbekistán nebo Ruská federace.

Fakta: 

Každý rok se u 9 milionů lidí rozvine aktivní TBC a 1,5 milionu na ni zemře.

TBC je způsobena bakterií, která se šíří vzduchem.

TBC je nejčastější příčinou úmrtí HIV pozitivních.

V mnoha zemích je diagnóza již 120 let závislá převážně na jednom zastaralém testu.

V současnosti pozorujeme alarmující nárůst případů DR-TBC a MDR-TBC.

Co způsobuje tuberkulóza?

TBC je způsobena bakterií (Mycobacterium tuberkulosis), která se šíří vzduchem při kašlání či kýchání infikovaných osob.

Nemoc nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jakoukoli jinou část těla včetně kostí a nervového systému.

U většiny infikovaných se příznaky nikdy neprojeví, protože bakterie může v těle přežívat v neaktivní formě. Pokud ale imunitní systém zeslábne, jako v případě podvyživených, HIV pozitivních či starších osob, bakterie TBC se může stát aktivní.

Přibližně u 10 % infikovaných se v průběhu života rozvine aktivní tuberkulóza a stanou se z nich přenašeči nemoci.

Symptomy TBC

Mezi příznaky nemoci patří trvalý kašel, horečka, úbytek na váze, bolest na hrudi a dušnost vedoucí až k úmrtí pacienta. Výskyt TBC je výrazně vyšší mezi HIV pozitivními, v jejichž případě je také nejčastější příčinou úmrtí.

Diagnostika tuberkulózy

Výzkum a vývoj nových efektivnějších diagnostických nástrojů a léků proti TBC je už po několik desetiletí výrazně nedostatečný.

V zemích, kde je nemoc nejrozšířenější, je diagnóza již 120 let závislá především na jednom zastaralém testu – mikroskopii stěru, tedy mikroskopickém vyšetření hlenu nebo plicní tekutiny na přítomnost bacilu TBC.Testem může být rozpoznána jen polovina případů či dokonce méně pokud jde o pacienty současně infikované HIV.

Z těchto důvodů je u mnoha pacientů léčba zahájena příliš pozdě, pokud ji dostanou vůbec.

Děti, které často nejsou schopny vykašlat dostatečné množství hlenu, naléhavě potřebují nový diagnostický nástroj. Právě ony jsou obzvlášť ohroženy na životě, pokud se u nich rozvine aktivní TBC.

V roce 2010 byl představen nový slibný diagnostický test Xpert MTB/RIF a Lékaři bez hranic ho od té doby používají v mnoha svých programech. Není ale použitelný ve všech podmínkách ani efektivní pro diagnostiku dětí či pacientů s TBC mimo oblast plic (extra-pulmonální tuberkulózou). Lékaři bez hranic proto dále vyzývají k dalšímu výzkumu a vývoji v oblasti diagnostiky TBC.

Klikněte na obrázek a podpořte náš TB manifest. V současné době méně než 20 % lidí nemocných DR-TBC obdrží náležitou diagnostiku a léčbu. To se kampaní snažíme změnit.

Léčba TBC

Proces léčby nekomplikované TBC trvá přinejmenším šest měsíců. Jsou-li pacienti rezistentní vůči nejúčinnějším antibiotikům první linie, mluvíme v jejich případě o multirezistentní tuberkulóze (MDR-TBC).

MDR-TBC je možné léčit, ale lékový režim je náročný, trvá více než dva roky a má mnoho vedlejších účinků. O extenzivně rezistentní tuberkulóze (XDR-TBC) hovoříme tehdy, když se k MDR-TBC rozvine navíc ještě rezistence vůči lékům druhé linie. Možnosti léčby XDR-TBC jsou omezené.

V mnoha místech, kde pracujeme, je obtížné až nemožné dohlížet v průběhu léčby na všechny pacienty. Abychom pomohli jejich léčbu dokončit, zavedli jsme proto flexibilnější strategie.