Spalničky jsou vysoce nakažlivá virová choroba a jedna z hlavních příčin smrti malých dětí.

V roce 2015 Lékaři bez hranic ošetřili 45.600 pacientů se spalničkami a v reakci na epidemie 1.537.400 lidí očkovali.

Interaktivní průvodce problematikou spalniček:

Počet úmrtí na spalničky v posledních letech celosvětově klesl o 71% (z 542.000 případů v roce 2000 na 158.000 úmrtí v roce 2011, podle údajů WHO). Přesto jsou spalničky v mnohých rozvojových zemích stále velmi časté, zejména v částech Afriky a Asie. Od šedesátých let existuje bezpečné a účinné očkování, přesto stále dochází k epidemiím vinou neefektivních nebo nedostatečných očkovacích programů.

Vážná forma spalniček propuká s větší pravděpodobností podvyživených dětí ve věku do pěti let. Náchylné k nemoci jsou především děti s nedostatkem vitamínu A nebo s oslabeným imunitním systémem vlivem HIV/AIDS či dalších chorob.

Co způsobuje spalničky

Nemoc způsobuje vysoce nakažlivý virus spalniček. Je natolik nakažlivý, že napadá cca 90% lidí bez imunity na spalničky, kteří s nemocným sdílejí stejný životní prostor. Virus se přenáší kapénkami, tedy kašláním, smrkáním i obyčejným dechem.

Fakta: 

Infekce postihne 90% lidí sdílejících společný životní prostor s nakaženým člověkem

5-20% nakažených osob umírá vinou komplikací

Nejlepší formou ochrany proti spalničkám je očkování

Spalničky jsou jedna z hlavních příčin smrti u malých dětí

Symptomy spalniček

Příznaky se objevují 10-14 dní po nakažení virem. Patří k nim rýma, kašel, zánět v očích, vyrážka a vysoká horečka. Spalničky neléčí žádný známý lék – pacienta je nutno izolovat a léčit nedostatek vitamínu A, související komplikace s očima, vředy v ústech, dehydrataci způsobenou průjmem, nedostatek proteinů a infekce dýchacího traktu.

Diagnostika spalniček

Spalničky se diagnostikují, trvá-li horečka alespoň tři dny. Aby šlo o spalničky, musí se zároveň vyskytnout kašel, katar nebo zánět spojivek. Dalším příznakem jsou drobné tečkovité bělavé flíčky v ústech, tzv. Koplikovy skvrny. Většinou se objevují dva dnů před vypuknutím samotné vyrážky.

Léčba spalniček

Většina lidí se vyléčí během dvou až tří týdnů, cca 5 – 20% lidí ovšem umírá, většinou vinou vážných komplikací (průjem, dehydratace, encefalitida čili zánět mozku nebo respirační problémy).

Proti spalničkám existuje bezpečná a relativně levná vakcína a plošné očkovací akce výrazně snížily výskyt nemoci i počet úmrtí. V zemích se špatnou zdravotnickou infrastrukturou nebo v oblastech, kde lidé nemají snadný přístup ke zdravotní péči, je nicméně pokrytí očkováním stále nízké a pořád zde vypukají těžké epidemie.

Očkování je nejlepší formou ochrany – snižuje počet nemocných i úmrtí i poté, co se nemoc začne šířit. Obtíž spočívá v tom, že počet imunních osob musí být alespoň 95%, má-li se novým epidemiím zabránit.

Očkování proti spalničkám

Poslechněte si zkušenosti českého spolupracovníka Lékařů bez hranic. Logistik Jan Hadrava popisuje, jak vypadají očkovací kampaně.