V roce 2014 jsme obdrželi 68.949.000 Kč od soukromých dárců a 2.000.000 Kč od MZV ČR. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 55.400.000 Kč.