V roce 2013 jsme obdrželi 41.718.000 Kč od soukromých dárců a 1.935.000 Kč od MZV ČR. V témže roce jsme přímo v humanitárních a zdravotnických projektech využili 35.531.000 Kč.