V roce 2012 jsme obdrželi 28.261.000 Kč od soukromých dárců a 2.000.000 Kč od veřejných institucí. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 26.712.000 Kč.