Lékaři bez hranic v ČR v roce 2011 obdrželi 18.584.000 Kč od soukromých dárců a 2.000.000 Kč od veřejných institucí. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 23.600.000 Kč.