Chirurgové Jan Trachta a Paul McMaster několik dní po zemětřesení na Haiti, Port-au-Prince, leden 2010.

Lékaři bez hranic v ČR v roce 2010 obdrželi 13.708.000 Kč od soukromých dárců a 7.800.000 Kč od veřejných institucí. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 18.683.000 Kč.