Lékaři bez hranic v ČR v roce 2009 obdrželi 5.898.000 Kč od soukromých dárců a 2.500.000 Kč od veřejných institucí. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 8.231.000 Kč (s využitím příspěvků ve výši 1.340.000 Kč obdržených v závěru roku 2008).