Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.

Porodní asistentky se na misích nezaměřují jen na bezprostřední péči o těhotné matky nebo vedení porodů, ale i na školení místních porodních asistentek, kontrolu dodržování hygienických pravidel, procvičování schopností asistentek rozpoznávat komplikace těhotenství a porodu a poskytování odborné péče v akutních porodnických situacích. Nezbytností v porodnictví je respekt vůči kulturním zvyklostem a odlišnostem.

Požadavky:

  • Diplom porodní asistentky
  • 2 roky praxe po dosažení diplomu
  • Možnost účasti na misi v minimální délce 6-9 měsíců
  • Schopnost práce s omezenými zdroji
  • Schopnost pracovat a žít v týmu
  • Schopnost vést a školit ostatní
  • Ochota k práci v nestabilním prostředí
  • Flexibilita a schopnost zvládat stres
  • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

Práci české porodní asistentky Lucie Brázdové zachytil dokument „Místo narození - Doro, Jižní Súdán“ z cyklu Češi na misi. Pustit si jej můžete v archivu České televize.

 


Video-interview: Na misi s Lékaři bez hranic - Porodní asistentka
Katharina Kreindl s dlouholetými zkušenostmi z projektů v Africe, Asii a Jižní Americe přibližuje práci porodní asistentky na misích Lékařů bez hranic.