Pediatři a neonatologové se nejčastěji uplatní v programech zaměřených na primární pediatrickou péči, na léčbu podvýživy nebo v projektech reprodukčního zdraví.

Jejich úkolem je starost o pacienty, ale také spolupráce s farmaceuty pro zajištění dostatku vhodných léků pro dětské pacienty. Důležitou součástí práce je supervize a školení místních zdravotníků.

Požadavky:

 • Ukončená specializace v oboru pediatrie (příp. neonatologie)
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Registrace v lékařské komoře
 • Kurz tropické medicíny
 • Možnost výjezdu na 6 – 9 měsíců
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

Co o spolupráci s Lékaři bez hranic říká pediatrička Kerstin Hanson z USA? Podívejte se na video: