Proč zde působíme:

  • vyloučení ze zdravotní péče
  • epidemie/endemie
  • tuberkulóza
  • v Kyrgyzstánu působí Lékaři bez hranic od roku 2005

Hlavní aktivity Lékařů bez hranic v Kyrgyzstánu v roce 2015:

  • Léčili jsme 130 pacientů s multirezistentní formou tuberkulózy (MDR-TBC)
  • V zemi působilo 84 pracovníků
  • Náklady na práci činily 2,2 milionu €

Příbuzné články a publikace