„Je to vůbec poprvé, co máme důkazy o účinnosti vakcíny, která pomůže v boji proti ebole. Této extrémně smrtící nemoci podlehlo příliš mnoho lidí a pro zdravotnické pracovníky byla bezmoc velice frustrující.“

Dr. Bernard DraguezVedoucí platformy Lékařů bez hranic pro experimentální prostředky pro boj s ebolou
05. srpen 2015

Minulý pátek byly ve zdravotnickém časopise The Lancet zveřejněny závěry z prozatímního testování, které poukazují na slibné výsledky jedné z vakcín proti ebole. Dle prozatímního přezkoumání je účinnost očkovací látky 100%. Testování vakcíny nazvané rVSV-EBOV vedli Světová zdravotnická organizace (WHO), Lékaři bez hranic/ Médecins Sans Frontières (MSF), Norský institut veřejného zdraví a guinejské úřady.

Zkoušky začaly v březnu 2015 a soustředily se na okruhy lidí okolo nakažených pacientů a na zdravotnické pracovníky v terénu, které nemoc nejvíce ohrožuje. Lékaři bez hranic se významně podílejí na testování vakcíny, kterou podali 1.200 pracovníkům v přední linii boje proti ebole v Guineji: lékařům, sestrám, záchranářům, laborantům, uklízečům a pohřebním týmům.

Rozhovor s Bertrandem Draguezem, vedoucím lékařského týmu Lékařů bez hranic

Dr. Draguez, který byl v čele platformy pro experimentální prostředky pro boj s ebolou, vypověděl, co znamená bojovat proti takové nemoci.

O čem předběžná data vypovídají?

Současná data nám v podstatě říkají, že vakcína dokáže chránit lidi proti ebole. Přestože je vzorek poměrně malý a jsou potřeba další výzkumy a analýzy, míra ohrožení veřejného zdraví by nás měla vést k dalšímu užívání vakcíny bez čekání. Ochráníme tak ty, kteří mohou být nemoci vystaveni: lidi v kontaktu s nakaženými i zdravotníky v přední linii.

Je potřeba pokračovat na všech úrovních boje ebole, včetně prošetření každého případu, izolace, práce s komunitou, bezpečných pohřbů, osvětových aktivit, psychosociální práce a dohledávání kontaktů s nakaženými.

Nakolik vzrušující jsou tyto předběžné výsledky?

Je to vůbec poprvé, co máme důkazy o účinnosti vakcíny, která pomůže v boji proti ebole. Této extrémně smrtící nemoci podlehlo příliš mnoho lidí a pro zdravotnické pracovníky byla bezmoc velice frustrující. Přestože pro zjištění účinnosti tohoto preventivního nástroje potřebujeme více dat, jedná se o unikátní objev. Prozatím třeba není jasné, odkdy začínají preventivní účinky působit a jak dlouho trvají. To vše musí ukázat další výzkumy a analýzy.

Dobrovolník z řad pracovníků v přední linii boje proti ebole dostává vakcínu na klinice v nemocnici Donka v guinejském Konakry.

Co to znamená pro boj s ebolou?

V současné době se epidemie šíří sporadicky v poměrně malých řetězcích přenosu, které se objevují na různých místech. Je tedy potřeba pokračovat na všech úrovních boje proti této nemoci, včetně prošetření každého případu, izolace, práce s komunitou, bezpečných pohřbů, osvětových aktivit, psychosociální práce a dohledávání kontaktů s nakaženými.

Jak může být tento nový přípravek nejlépe použit?

Nyní, když je účinnost vakcíny prokázána, by ji měli povinně dostat lidé, kteří ji nejvíce potřebují. Tím by došlo k přerušení stávajících řetězců přenosu. Opakovaný postup zaměřující se na nejvíce ohrožené osoby by se měl provést okamžitě. Apelujeme na vlády postižených zemí, aby začaly vakcínu užívat, co nejdříve to je vzhledem k aktuálnímu testování možné.

rVSV-EBOV: experimentální vakcína proti ebole.

Měla by se ve všech postižených zemích konat masová očkovací kampaň?

V současné době je epidemie poměrně lokalizovaná a pokračuje jen na několika místech napříč postiženým regionem. Tento vzorec šíření znamená, že je mnohem smysluplnější soustředit svoji energii a zdroje na očkování pracovníků v přední linii a na lidi v okolí infikovaných pacientů. Ti jsou nákazou nejvíce ohroženi, a proto by měli být prioritou.

Jak se Lékaři bez hranic podíleli na testování?

Lékaři bez hranic se na testování podílejí vzácně, ale vzhledem k rozsahu krize a naší unikátní pozici v přední linii boje proti ebole jsme se rozhodli zapojit. V první fázi jsme v Guineji proočkovali 1 200 pracovníků v přední linii. Nyní, když jsou prozatímní výsledky známé, jsou Lékaři bez hranic odhodlaní očkování rozšířit a podpořit obdobné testování v Sierra LeoneLibérii.

Jak tyto závěry ovlivní působení Lékařů bez hranic v postižených zemích?

Výsledky jsou slibné a my bychom rozhodně měli tuto vakcínu zpřístupnit ohroženým skupinám co nejdříve. Zároveň je zásadní pokračovat ve všech klíčových aktivitách při zásahu proti ebole včetně vyhledávání kontaktů, osvětových aktivit a izolace nakažených.

Příbuzné články a publikace