Gynekologové a porodníci jsou základním stavebním kamenem péče v oblastech reprodukčního zdraví, mateřství nebo v projektech zabývajících se násilím na ženách.

Gynekolog / porodník spolupracuje s ostatními zdravotníky a dohlíží na kvalitu péče. Zároveň pomáhá zvyšovat technickou kvalifikaci personálu pomocí pořádání školení.

Požadavky:

 • Ukončené lékařské vzdělání a ukončená specializace
 • Znalost prevence HIV a jejího přenosu z matky na dítě, zkušenost s dalšími sexuálně přenosnými chorobami
 • Možnost účasti na misi v minimální délce 4 týdnů
 • Registrace v lékařské komoře
 • Výhodou je absolvování kurzu tropické medicíny
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

Gynekolog / porodník musí být schopen provést následující výkony:

 • Řešení běžných porodnických komplikací (klešťový porod, vakuumextrakce, císařský řez, porod koncem pánevním)
 • Řešení zanedbaných porodnických stavů (ruptury děložní, závažná porodní poranění včetně ruptur hráze III. stupně)
 • Řešení závažných porodnických komplikací - krvácivé stavy, septické stavy, eklampsie
 • Diagnostika porodnických a gynekologických stavů bez možnosti využití pokročilých diagnostických metod, zejména ultrazvuku a laboratorních metod
 • Klasická gynekologická operativa - mimoděložní těhotenství, hysterektomie, břišní tumory
 • Resuscitace novorozenců
 • Vhodná je základní nebo teoretická znalost zmenšujících operací