Prostřednictvím tohoto terminálu můžete poskytnout svůj dar na celosvětové projekty Lékařů bez hranic nebo můžete zaslat svůj dar na náš krizový účet, ze kterého financujeme nenadálé krizové situace, jako jsou přírodní katastrofy či epidemie.

Váš dar je důležitý: více než 90 procent našich finančních prostředků pochází od individuálních dárců, což nám umožňuje jednat rychle a efektivně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Pošlete svůj dar ještě dnes. Za naše pacienty vám srdečně děkujeme!

Chcete nás podpořit převodem na účet? Dar můžete poslat také ze svého bankovnictví na naše sbírkové konto 111 333 / 2700

Po kliknutí na tlačítko DAROVAT budete přesměrováni na formulář, v němž doplníte své identifikační údaje a potvrdíte částku, kterou chcete darovat. V následujícím kroku se dostanete na samotnou platební bránu 3DSecure České spořitelny.

Platební tlačítko poskytuje služba DARUJME.CZ provozovaná Nadací VIA ve spolupráci s Nadací Vodafone Česká republika a Českou spořitelnou, a.s.

Lékaři bez hranic nezískají informace o Vaší platební kartě, pouze identifikační údaje, které o sobě v následujícím formuláři sami uvedete. Na jejich základě vám budeme moci vystavit potvrzení o daru.

Potvrzení o daru vám zašleme automaticky v lednu příštího roku, kdy je připravujeme pro všechny naše dárce, na něž máme adresu. Pokud si je budete přát obdržet okamžitě, můžete si je objednat zde.