MSF CANADA Annual General Assembly 2013

Lékaři bez hranic jsou živou organizací tvořenou lidmi ze všech koutů světa, kteří sdílejí společný cíl – přinášet lékařskou péči tam, kde je to nejvíc potřeba, a tím zachraňovat životy a mírnit utrpení ohrožených lidí.

Úspěchy, jichž jsme za více než 40 let existence dosáhli, svědčí o tom, že tito lidé nevěnovali svůj čas a úsilí práci Lékařů bez hranic na jiných kontinentech i doma nadarmo.

Naši současní i minulí spolupracovníci mohou na tyto úspěchy navázat a zároveň se podílet na budoucnosti organizace tím, že se stanou členy některé z asociací Lékařů bez hranic.

Na světě dnes existuje 23 národních a regionálních asociací Lékařů bez hranic, jejichž členové formují a kontrolují fungování jednotlivých kanceláří a zároveň společně s ostatními formují budoucnost celé organizace.

Jak fungují asociace Lékařů bez hranic?

Vstoupit do sdružení znamená převzít kolektivní odpovědnost za činnost Lékařů bez hranic. Díky tomu, že lidé přijímající klíčová rozhodnutí již dříve pracovali v projektech Lékařů bez hranic, zůstává organizace stále zaměřena na lékařskou péči a na naše základní principy: nezávislost, nestrannost a neutralitu.

Hnutí Lékařů bez hranic

Zvolení zástupci se pravidelně setkávají s kolegy z jiných asociací Lékařů bez hranic a společně přispívají do celosvětové diskuse, z níž pak činnost organizace vychází.

Během každoroční Mezinárodní valné hromady se volí prezident a členové Mezinárodní rady Lékařů bez hranic. Jejich úkolem je sjednocovat naše živé a různorodé hnutí.

Kdo se může stát členem asociace?

O členství se mohou přihlásit spolupracovníci z projektů Lékařů bez hranic, lidé zaměstnaní v kancelářích či dobrovolníci po šesti měsících práce pro organizaci.

Tato práce může probíhat v libovolné sekci a na libovolné misi.

Význam asociací

Díky práci jednotlivých asociací se Lékaři bez hranic stali silným a významným hnutím vedeným lidmi, kteří pro nás pracují, a schopným rychle poskytovat lékařskou pomoc i v nejnáročnějších podmínkách kdekoli na světě. Zároveň zůstáváme vždy otevřeni novým nápadům.