Podle našich předpisů musí jít nejméně 80 % darů, které dostáváme, přímo na humanitární a zdravotnickou pomoc. Nejvýše 20 % z vašich darů tak můžeme využít na fundraising (získávání dalších darů) a provozní náklady. Ve skutečnosti je to ale ještě méně.