Lékaři bez hranic v České republice byli založeni v roce 2006. Humanitární a zdravotnické projekty v terénu podporujeme náborem nových dobrovolníků, získáváním finančních prostředků a zvyšováním povědomí o humanitárních krizích prostřednictvím médií a různých veřejných aktivit.