Působíme v téměř 70 zemích po celém světě a v každé z nich je jiná situace. Přesto se projekty Lékařů bez hranic řídí podle jednotného vzoru, abychom zajistili, že se finanční prostředky i odborné znalosti využívají nejlepším možným způsobem.

Když někde vypukne krize, co nejrychleji se snažíme vyhodnotit situaci a zjistit, co je nejvíc zapotřebí. Využíváme k tomu pracovníky Lékařů bez hranic přímo na místě, případně do oblasti vysíláme krizový tým. Často spolu obě skupiny úzce spolupracují a my můžeme začít s léčbou potřebných ještě dřív, než zcela dokončíme plán akce.

Například na Haiti se v roce 2010 naši pracovníci působící na místě dostali k prvním obětem zemětřesení během pěti minut, ještě dříve, než jsme vůbec na místo vyslali krizový tým. Pohotovostní zásoby (od chirurgické výbavy přes léky proti choleře až po nafukovací polní nemocnici) máme totiž vždy připravené k akci a totéž platí pro krizové finanční fondy pro případ katastrof.

Díky tomu nemusíme čekat na dary od institucí nebo na to, až na situaci zareaguje veřejnost. Můžeme jednat okamžitě, když je to nejvíce zapotřebí.

Zdroje informací

Jsme neustále v pohotovosti a připraveni reagovat na informace o krizích a katastrofách. Informace, na jejichž základě rozhodujeme o zahájení krizového zásahu, mohou přijít z různých zdrojů. Patří mezi ně:

  • týmy Lékařů bez hranic, které již pomáhají lidem v dané oblasti
  • místní vláda nebo samospráva
  • mezinárodní společenství
  • humanitární organizace, např. Odbor OSN pro humanitární záležitosti (UNDHA)
  • finanční instituce, např. Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO)
  • místní i celostátní nevládní organizace
  • média a sociální sítě

Jakmile informaci ověříme, odešleme do krizové oblasti tým lékařských a logistických expertů, aby situaci rychle a efektivně zhodnotili. Může jít o pracovníky, kteří již v dané lokalitě působí, nebo o specialisty vyslané z centrály organizace.

Krizový tým

Krizový tým je skupina lidí s rozsáhlými terénními zkušenostmi z nejdůležitějších oblastí, tedy lékařské péče, logistiky a managementu. Jsou k dispozici 24 hodin denně a mohou být na místo vysláni během několika hodin po vypuknutí krize. Právě oni mají často na starost prvotní zhodnocení celé situace. Krizový tým na místě může zůstat několik měsíců a poskytovat první život zachraňující lékařskou pomoc, zatímco se vytváří dlouhodobý projekt.

Návrh

Tým zhodnotí situaci, určí, jak velký počet lidí je krizí zasažen a co potřebují, a odešle do operačního centra Lékařů bez hranic návrh řešení.

Po schválení návrhu začnou pracovníci operačního centra vybírat vhodné členy týmu, dávat dohromady potřebné materiály a zdroje a alokovat potřebné finance.

Zahájení projektu

Po vytvoření a schválení projektového plánu se do příslušné oblasti posílá technické vybavení, zdravotnické zásoby a potřebné zdroje.

V případě rozsáhlých krizí se veškerý potřebný materiál dopravuje na místo letadlem, aby mohla práce začít hned. Díky osvědčeným postupům, specializované výbavě a logistickým centrům mohou Lékaři bez hranic rozesílat nutný materiál a vybavení během několika hodin a týmy tak mohou začít pracovat okamžitě, jakmile dorazí do oblasti.

V některých zemích, kde je vznik krizové situace pravděpodobnější, máme pohotovostní zásoby k dispozici přímo v místních skladových prostorách.

Nezáleží-li tolik na rychlosti dodání, přepravujeme kvůli nižším nákladům většinu materiálu i léků námořní cestou.

Terénní tým

Terénní tým v jednom projektu tvoří v průměru 4-12 zahraničních dobrovolníků, kteří spolupracující s místními pracovníky, jichž bývá až 200.

Terénní operace řídí manažer pro danou zemi a koordinační tým. Do něj zpravidla patří zdravotnický koordinátor, logistický koordinátor a finanční koordinátor, většinou v hlavních městech jednotlivých zemí, kde Lékaři bez hranic působí.

Tito lidé na projekt dohlížejí a zajišťují styk mezi Lékaři bez hranic, místními úřady, partnery a dalšími nevládními organizacemi. Pravidelně podávají hlášení operačnímu oddělení na svém ústředí.

Financování projektu

Valná většina finančních prostředků Lékařů bez hranic (cca 90 %) pochází od individuálních dárců formou menších částek. Naše finance nejsou vázané žádnými podmínkami, které si pro využití darů kladou některé vlády nebo velké instituce, a tak můžeme reagovat na nastalé krize velmi rychle.

Finance získáváme prostřednictvím řady kanceláří po celém světě. Z nich se posléze financují krizové projekty po celém světě.

Zhruba 25 % financí si ponecháváme v hotovosti, abychom je mohli okamžitě použít v případě nových krizí. Proto nepotřebujeme vyhlašovat žádné sbírky předtím, než zahájíme vlastní humanitární pomoc. Nejprve jednáme podle aktuální potřeby a pak teprve oslovujeme veřejnost s žádostí o příspěvky v závislosti na konkrétní situaci a reálných odhadech našich dalších nákladů.

Zahraniční pracovníci dostávají malé částky za svou obětavou práci pro Lékaře bez hranic, domácí personál bere běžný plat. Náklady snižujeme pečlivým řízením nákupů a dodávek, používáním generických léčiv a prostřednictvím nákupů ve velkém.

Zjistěte více, jak hospodaříme s vašimi penězi.

Průběh projektu

Projekty Lékařů bez hranic většinou trvají 18 měsíců až tři a půl roku. V některých oblastech ale nějakou formou působíme již celá desetiletí.

Mezi reakcí na akutní krizovou situaci a dlouhodobým zdravotnickým projektem je řada jasně definovaných rozdílů. Oba druhy zásahu se ale v zásadě řídí pravidly, která popisujeme zde.

Terénní tým v jednom projektu tvoří v průměru 4-12 zahraničních dobrovolníků, kteří spolupracující s místními pracovníky, jichž bývá až 200.